• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cha Bruno Esposito, O.P. Được Bổ Nhiệm Làm Cố Vấn Bộ Giáo Sĩ

Anh Nguyễn, OP.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Bruno Esposito, O.P. làm cố vấn Bộ Giáo Sĩ. Cha Bruno Esposito, O.P. thuộc Tỉnh Dòng thánh Catherine Siena, Roma, và hiện đang là giáo sư tại phân khoa Giáo Luật của Đại Học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquinas (Angelicum), Rome.

Cha Bruno Esposito, O.P. vẫn đang làm việc trong cơ quan giáo triều từ năm 2012 với vai trò thành viên của một Ủy Ban Đặc Biệt chuyên trách đối với những trường hợp đặc miễn nghĩa vụ của phó tế và linh mục.

Cùng với lần bổ nhiệm cuối cùng, Cha Bruno Esposito, O.P. cũng là cố vấn và thành viên tại Bộ Giáo Lý Đức Tin và Tổng Thư Ký của Tòa Án Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh.

Cha Bruno Esposito, O.P. sinh tại Terracina, Italy. Cha gia nhập Dòng Đaminh và tuyên khấn lần đầu trong Dòng năm 1980. Cha lãnh tác vụ linh mục năm 1986..

 

- Lược dịch từ: http://www.op.org

 

 

 

 

 

Catechesis.Net