Thánh Bêđa, Khả Kính

Thánh Bêđa là một đan sĩ thánh thiện, một học giả uyên bác thời kỳ đầu Trung cổ. Ngài say mê nghiên cứu Kinh Thánh và tổng hợp các giai đoạn lịch sử. Ngài được xem là “bậc thầy của các nhà sử học Anh Quốc.”

 

 

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Catechesis.Net