Codex Iuris Canonicis – Bộ Giáo Luật 1983 – Bản Latin

0
193


CODEX IURIS CANONICIS

 

CODEX IURIS CANONICIS (Roman Catholic Church – Code of Law)

Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus

Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII

 

 ***

LIBER I     –     LIBER II     –     LIBER III

LIBER IV     –     LIBER V     –     LIBER VI     –     LIBER VII

***

 

LIBER I
DE NORMIS GENERALIBUS

Titulus I – DE LEGIBUS ECCLESIASTICIS                                                      8-22

Titulus II – DE CONSUETUDINE                                                                     23-28

Titulus III – DE DECRETIS GENERALIBUS ET DE INSTRUCTIONIBUS            29-34

Titulus IV – DE ACTIBUS ADMINISTRATIVIS SINGULARIBUS                        35-93

Caput I – Normae communes                                                                         35-47

Caput II – De decretis et praeceptis singularibus                                           48-58

Caput III – De rescriptis                                                                                 59-75

Caput IV – De privilegiis                                                                                76-84

Caput V – De dispensationibus                                                                      85-93

Titulus V – DE STATUTIS ET ORDINIBUS                                                      94-95

Titulus VI – DE PERSONIS PHYSICIS ET IURIDICIS                                        96-123

Caput I – De personarum physicarum condicione canonica                           96-112

Caput II – De personis iuridicis                                                                     113-123

Titulus VII – DE ACTIBUS IURIDICIS                                                             124-128

Titulus VIII – DE POTESTATE REGIMINIS                                                       129-144

Titulus IX – DE OFFICIIS ECCLESIASTICIS                                                    145-196

Caput I – De provisione officii ecclesiastici                                                    146-183

Art. 1 – De libera collatione                                                                           157

Art. 2 – De praesentatione                                                                             158-163

Art. 3 – De electione                                                                                      164-179

Art. 4 – De postulatione                                                                                 180-183

Caput II – De amissione officii ecclesiastici                                                    184-196

Art. 1 – De renuntiatione                                                                               187-189

Art. 2 – De translatione                                                                                  190-191

Art. 3 – De amotione                                                                                      192-195

Art. 4 – De privatione                                                                                    196

Titulus X – DE PRAESCRIPTIONE                                                                  197-199

Titulus XI – DE TEMPORIS SUPPUTATIONE                                                   200-203

LIBER II
DE POPULO DEI

PARS I
DE CHRISTIFIDELIBUS

Titulus I – DE OMNIUM CHRISTIFIDELIUM OBLIGATIONIBUS ET IURIBUS    208-223

Titulus II – DE OBLIGATIONIBUS ET IURIBUS CHRISTIFIDELIUM LAICORUM           224-231

Titulus III – DE MINISTRIS SACRIS SEU DE CLERICIS                                   232-293

Caput I – De clericorum institutione                                                              232-264

Caput II – De clericorum adscriptione seu incardinatione                              265-272

Caput III – De clericorum obligationibus et iuribus                                        273-289

Caput IV – De amissione status clericalis                                                       290-293

Titulus IV – DE PRAELATURIS PERSONALIBUS                                            294-297

Titulus V – DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS                                298-329

Caput I – Normae communes                                                                         298-311

Caput II – De christifidelium consociationibus publicis                                 312-320

Caput III – De christifidelium consociationibus privatis                                 321-326

Caput IV – Normae speciales de laicorum consociationibus                           327-329

PARS II
DE ECCLESIAE CONSTITUTIONE HIERARCHICA

Sectio I: DE SUPREMA ECCLESIAE AUCTORITATE                                       330-367

Caput I – De Romano Pontifice deque Collegio Episcoporum                        330-341

Art. 1 – De Romano Pontifice                                                                         331-335

Art. 2 – De Collegio Episcoporum                                                                 336-341

Caput II – De synodo Episcoporum                                                               342-348

Caput III – De S.R.E. Cardinalibus                                                                 349-359

Caput IV – De Curia Romana                                                                         360-361

Caput V – De Romani Pontificis Legatis                                                         362-367

Sectio II: DE ECCLESIIS PARTICULARIBUS DEQUE EARUNDEM COETIBUS  368-572

Titulus I – DE ECCLESIIS PARTICULARIBUS
ET DE AUCTORITATE IN IISDEM CONSTITUTA                                 368-430

Caput I – De Ecclesiis particularibus                                                             368-374

Caput II – De Episcopis                                                                                 375-411

Art. 1 – De Episcopis in genere                                                                     375-380

Art. 2 – De Episcopis dioecesanis                                                                  381-402

Art. 3 – De Episcopis coadiutoribus et auxiliaribus                                        403-411

Caput III – De sede impedita et de sede vacante                                             412-430

Art. 1 – De sede impedita                                                                               412-415

Art. 2 – De sede vacante                                                                                416-430

Titulus II – DE ECCLESIARUM PARTICULARIUM COETIBUS                         431-459

Caput I – De provinciis ecclesiasticis et de regionibus ecclesiasticis              431-434

Caput II – De Metropolitis                                                                              435-438

Caput III – De conciliis particularibus                                                            439-446

Caput IV – De Episcoporum conferentiis                                                        447-459

Titulus III – DE INTERNA ORDINATIONE ECCLESIARUM PARTICULARIUM   460-572

Caput I – De synodo dioecesana                                                                    460-468

Caput II – De curia dioecesana                                                                      469-494

Art. 1 – De Vicariis generalibus et episcopalibus                                           475-481

Art. 2 – De cancellario aliisque notariis et de archivis                                    482-491

Art. 3 – De consilio a rebus oeconomicis et de oeconomo                             492-494

Caput III – De consilio presbyterali et de collegio consultorum                      495-502

Caput IV – 552

Caput VII – De vicariis foraneis                                                                      553-555

Caput VIII – De ecclesiarum rectoribus et de cappellanis                                556-572

Art. 1 – De ecclesiarum rectoribus                                                                 556-563

Art. 2 – De cappellanis                                                                                  564-572

PARS III
DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET DE SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Sectio I : DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE                                            573-730

Titulus I – NORMAE COMMUNES OMNIBUS INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE        573-606

Titulus II – DE INSTITUTIS RELIGIOSIS                                                         607-709

Caput I – De domibus religiosis earumque erectione et suppressione            608-616

Caput II – De institutorum regimine                                                               617-640

Art. 1 – De Superioribus et consiliis                                                              617-630

Art. 2 – De capitulis                                                                                       631-633

Art. 3 – De bonis temporalibus eorumque administratione                             634-640

Caput III – De candidatorum admissione et de sodalium institutione              641-661

Art. 1 – De admissione in novitiatum                                                             641-645

Art. 2 – De novitiatu et novitiorum institutione                                               646-653

Art. 3 – De professione religiosa                                                                   654-658

Art. 4 – De religiosorum institutione                                                              659-661

Caput IV – De institutorum eorumque sodalium obligationibus et iuribus      662-672

Caput V – De apostolatu institutorum                                                            673-683

Caput VI – De separatione sodalium ah instituto                                            684-704

Art. 1 – De transitu ad aliud institutum                                                          684-685

Art. 2 – De egressu ab instituto                                                                     686-693

Art. 3 – De dimissione sodalium                                                                    694-704

Caput VII – De religiosis ad episcopatum evectis                                           705-707

Caput VIII – De conferentiis Superiorum maiorum                                          708-709

Titulus III – DE INSTITUTIS SAECULARIBUS                                                 710-730

Sectio II: DE SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE                                       731-746

LIBER III
DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI

Titulus I – DE DIVINI VERBI MINISTERIO                                                       756-780

Caput I – De verbi Dei praedicatione                                                              762-772

Caput II – De catechetica institutione                                                             773-780

Titulus II – DE ACTIONE ECCLESIAE MISSIONALI                                         781-792

Titulus III – DE EDUCATIONE CATHOLICA                                                    793-821

Caput I – De scholis                                                                                      796-806

Caput II – De catholicis universitatibus aliisque studiorum superiorum institutis      807-814

Caput III – De universitatibus et facultatibus ecclesiasticis                             815-821

Titulus IV – IN SPECIE DE LIBRIS                                                                  822-832

Titulus V – DE FIDEI PROFESSIONE                                                              833

LIBER IV
DE ECCLESIAE MUNERE SANCTIFICANDI

PARS I
DE SACRAMENTIS

Titulus I – DE BAPTISMO                                                                              849-878

Caput I – De baptismi celebratione                                                                850-860

Caput II – De baptismi ministro                                                                     861-863

Caput III – De baptizandis                                                                             864-871

Caput IV – De patrinis                                                                                   872-874

Caput V – De collati baptismi probatione et adnotatione                                875-878

Titulus II – DE SACRAMENTO CONFIRMATIONIS                                          879-896

Caput I – De confirmationis celebratione                                                       880-881

Caput II – De confirmationis ministro                                                            882-888

Caput III – De confirmandis                                                                           889-891

Caput IV – De patrinis                                                                                   892-893

Caput V – De collatae confirmationis probatione et adnotatione                     894-896

Titulus III – DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA                                                897-958

Caput I – De eucharistica celebratione                                                           899-933

Art. 1 – De sanctissimae Eucharistiae ministro                                               900-911

Art. 2 – De sanctissima Eucharistia participanda                                            912-923

Art. 3 – De ritibus et caeremoniis eucharisticae celebrationis                         924-930

Art. 4 – De tempore et loco celebrationis Eucharistiae                                    931-933

Caput II – De sanctissima Eucharistia asservanda et veneranda                      934-944

Caput III – De oblata ad Missae celebrationem stipe                                       945-958

Titulus IV – DE SACRAMENTO PAENITENTIAE                                              959-997

Caput I – De celebratione sacramenti                                                             960-964

Caput II – De sacramenti paenitentiae ministro                                               965-986

Caput III – De ipso paenitente                                                                        987-991

Caput IV – De indulgentiis                                                                             992-997

Titulus V – DE SACRAMENTO UNCTIONIS INFIRMORUM                               998-1007

Caput I – De sacramenti celebratione                                                             999-1002

Caput II – De ministro unctionis infirmorum                                                  1003

Caput III – De iis quibus unctio infirmorum conferenda sit                            1004-1007

Titulus VI – DE ORDINE                                                                                 1008-1054

Caput I – De ordinationis celebratione et ministro                                         1010-1023

Caput II – De ordinandis                                                                               1024-1052

Art. 1 – De requisitis in ordinandis                                                                1026-1032

Art. 2 – De praerequisitis ad ordinationem                                                     1033-1039

Art. 3 – De irregularitatibus aliisque                                                              1040-1049

Art. 4 – De documentis requisitis et de scrutinio                                            1050-1052

Caput III – De adnotatione ac testimonio peractae ordinationis                      1053-1054

Titulus VII – DE MATRIMONIO                                                                       1055-1165

Caput I – De cura pastorali et de iis quae matrimonii celebrationi praemitti debent    1063-1072

Caput II – De impedimentis dirimentibus in genere                                        1073-1082

Caput III – De impedimentis dirimentibus in specie                                        1083-1094

Caput IV – De consensu matrimoniali                                                            1095-1107

Caput V – De forma celebrationis matrimonii                                                 1108-1123

Caput VI – De matrimoniis mixtis                                                                   1124-1129

Caput VII – De matrimonio secreto celebrando                                               1130-1133

Caput VIII – De matrimonii effectibus                                                             1134-1140

Caput IX – De separatione coniugum                                                             1141-1155

Art. 1 – De dissolutione vinculi                                                                     1141-1150

Art. 2 – De separatione manente vinculo                                                        1151-1155

Caput X – De matrimonii convalidatione                                                        1156-1165

Art. 1 – De convalidatione simplici                                                                1156-1160

Art. 2 – De sanatione in radice                                                                       1161-1165

PARS II
DE CETERIS ACTIBUS CULTUS DIVINI

Titulus I – DE SACRAMENTALIBUS                                                               1166-1172

Titulus II – DE LITURGIA HORARUM                                                             1173-1175

Titulus III – DE EXEQUIIS ECCLESIASTICIS                                                   1176-1185

Caput I – De exequiarum celebratione                                                            1177-1182

Caput II – De iis quibus exequiae ecclesiasticae concedendae sunt aut denegandae  1183-1185

Titulus IV – DE CULTU SANCTORUM, SACRARUM IMAGINUM ET RELIQUIARUM     1186-1190

Titulus V – DE VOTO ET IUREIURANDO                                                         1191-1204

Caput I – De voto                                                                                          1191-1198

Caput II – De iureiurando                                                                              1199-1204

PARS III
DE LOCIS ET TEMPORIBUS SACRIS

Titulus I – DE LOCIS SACRIS                                                                        1205-1243

Caput I – De ecclesiis                                                                                    1214-1222

Caput II – De oratoriis et de sacellis privatis                                                  1223-1229

Caput III – De sanctuariis                                                                              1230-1234

Caput IV – De altaribus                                                                                  1235-1239

Caput V – De coemeteriis                                                                               1240-1243

Titulus II – DE TEMPORIBUS SACRIS                                                            1244-1253

Caput I – De diebus festis                                                                              1246-1248

Caput II – De diebus paenitentiae                                                                  1249-1253

LIBER V
DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS

Titulus I – DE ACQUISITIONE BONORUM                                                      1259-1272

Titulus II – DE ADMINISTRATIONE BONORUM                                              1273-1289

Titulus III – DE CONTRACTIBUS AC PRAESERTIM DE ALIENATIONE            1290-1298

Titulus IV – DE PIIS VOLUNTATIBUS IN GENERE ET DE PIIS FUNDATIONIBUS         1299-1310

LIBER VI
DE SANCTIONIBUS IN ECCLESIA

PARS I
DE DELICTIS ET POENIS IN GENERE

Titulus I – DE DELICTORUM PUNITIONE GENERATIM                                   1311-1312

Titulus II – DE LEGE POENALI AC DE PRAECEPTO POENALI                        1313-1320

Titulus III – DE SUBIECTO POENALIBUS SANCTIONIBUS                              1321-1330

Titulus IV – DE POENIS ALIISQUE PUNITIONIBUS                                         1331-1340

Caput I – De censuris                                                                                    1331-1335

Caput II – De poenis expiatoriis                                                                     1336-1338

Caput III – De remediis poenalibus et paenitentiis                                          1339-1340

Titulus V – DE POENIS APPLICANDIS                                                            1341-1353

Titulus VI – DE POENARUM CESSATIONE                                                     1354-1363

PARS II
DE POENIS IN SINGULA DELICTA

Titulus I – DE DELICTIS CONTRA RELIGIONEM ET ECCLESIAE UNITATEM   1364-1369

Titulus II – DE DELICTIS CONTRA ECCLESIASTICAS AUCTORITATES
ET ECCLESIAE LIBERTATEM                                                           1370-1377

Titulus III – DE MUNERUM ECCLESIASTICORUM USURPATIONE
DEQUE DELICTIS IN IIS EXERCENDIS                                               1378-1389

Titulus IV – DE CRIMINE FALSI                                                                     1390-1391

Titulus V – DE DELICTIS CONTRA SPECIALES OBLIGATIONES                     1392-1396

Titulus VI – DE DELICTIS CONTRA HOMINIS VITAM ET LIBERTATEM           1397-1398

Titulus VII – NORMA GENERALIS                                                                  1399

LIBER VII
DE PROCESSIBUS

PARS I
DE IUDICIIS IN GENERE

Titulus I – DE FORO COMPETENTI                                                                1404-1416

Titulus II – DE VARIIS TRIBUNALIUM GRADIBUS ET                                     1417-1445

Caput I – De tribunali primae instantiae                                                         1419-1437

Art. 1 – De iudice                                                                                          1419-1427

Art. 2 – De auditoribus et relatoribus                                                             1428-1429

Art. 3 – De promotore iustitiae, vinculi defensore et notario                           1430-1437

Caput II – De tribunali secundae instantiae                                                    1438-1441

Caput III – De Apostolicae Sedis tribunalibus                                                1442-1445

Titulus III – DE DISCIPLINA IN TRIBUNALIBUS SERVANDA                          1446-1475

Caput I – De officio iudicum et tribunalis ministrorum                                   1446-1457

Caput II – De ordine cognitionum                                                                  1458-1464

Caput III – De terminis et dilationibus                                                            1465-1467

Caput IV – De loco iudicii                                                                              1468-1469

Caput V – De personis in aulam admittendis
et de modo conficiendi et conservandi acta                                       1470-1475

Titulus IV – DE PARTIBUS IN CAUSA                                                            1476-1490

Caput I – De actore et de parte conventa                                                        1476-1480

Caput II – De procuratoribus ad lites et advocatis                                          1481-1490

Titulus V – DE ACTIONIBUS ET EXCEPTIONIBUS                                          1491-1500

Caput I – De actionibus et exceptionihus in genere                                        1491-1495

Caput II – De actionibus et exceptionibus in specie                                       1496-1500

PARS II
DE IUDICIO CONTENTIOSO

Sectio I: DE IUDICIO CONTENTIOSO ORDINARIO                                          1501-1655

Titulus I – DE CAUSAE INTRODUCTIONE                                                      1501-1512

Caput I – De libello litis introduCtorio                                                           1501-1506

Caput II – De citatione et denuntiatione actorum iudicialium                          1507-1512

Titulus II – DE LITIS CONTESTATIONE                                                          1513-1516

Titulus III – DE LITIS INSTANTIA                                                                   1517-1525

Titulus IV – DE PROBATIONIBUS                                                                  1526-1586

Caput I – De partium declarationibus                                                             1530-1538

Caput II – De probatione per documenta                                                        1539-1546

Art. 1 – De natura et fide documentorum                                                        1539-1543

Art. 2 – De productione documentorum                                                         1544-1546

Caput III – De testibus et attestationibus                                                        1547-1573

Art. 1 – Qui testes esse possint                                                                      1547-1550

Art. 2 – De inducendis et excludendis testibus                                               1551-1557

Art. 3 – De testium examine                                                                           1558-1571

Art. 4 – De testimoniorum fide                                                                       1572-1573

Caput IV – De peritis                                                                                     1574-1581

Caput V – De accessu et de recognitione iudiciali                                          1582-1583

Caput VI – De praesumptionibus                                                                   1584-1586

Titulus V – DE CAUSIS INCIDENTIBUS                                                          1587-1597

Caput I – De partibus non comparentibus                                                      1592-1595

Caput II – De interventu tertii in causa                                                           1596-1597

Titulus VI – DE ACTORUM PUBLICATIONE, DE CONCLUSIONE IN CAUSA
ET DE CAUSAE DISCUSSIONE                                                          1598-1606

Titulus VII – DE IUDICIS PRONUNTIATIONIBUS                                             1607-1618

Caput I – De querela nullitatis contra sententiam                                           1619-1627

Caput II – De appellatione                                                                             1628-1640

Titulus IX – DE RE IUDICATA ET DE RESTITUTIONE IN INTEGRUM               1641-1648

Caput I – De re iudicata                                                                                 1641-1644

Caput II – De restitutione in integrum                                                            1645-1648

Titulus X – DE EXPENSIS IUDICIALIBUS ET DE GRATUITO PATROCINIO       1649

Titulus XI – DE EXSECUTIONE SENTENTIAE                                                  1650-1655

Sectio II: DE PROCESSU CONTENTIOSO ORALI                                             1656-1670

PARS III
DE QUIBUSDAM PROCESSIBUS SPECIALIBUS

Titulus I – DE PROCESSIBUS MATRIMONIALIBUS                                         1671-1707

Caput I – De causis ad matrimonii nullitatem declarandam                             1671-1691

Art. 1 – De foro competenti                                                                            1671-1673

Art. 2 – De iure impugnandi matrimonium                                                     1674-1675

Art. 3 – De officio iudicum                                                                             1676-1677

Art. 4 – De probationibus                                                                              1678-1680

Art. 5 – De sententia et appellatione                                                               1681-1685

Art. 6 – De processu documentali                                                                  1686-1688

Art. 7 – Normae generales                                                                             1689-1691

Caput II – De causis separationis coniugum                                                  1692-1696

Caput III – De processu ad dispensationem super matrimonio rato
et non consummato                                                                          1697-1706

Caput IV – De processu praesumptae mortis coniugis                                    1707

Titulus II – DE CAUSIS AD SACRAE ORDINATIONIS NULLITATEM DECLARANDAM 1708-1712

Titulus III – DE MODIS EVITANDI IUDICIA                                                     1713-1716

PARS IV
DE PROCESSU POENALI

Caput I – De praevia investigatione                                                                1717-1719

Caput II – De processus evolutione                                                               1720-1728

Caput III – De actione ad damna reparanda                                                    1729-1731

PARS V
DE RATIONE PROCEDENDI IN RECURSIBUS ADMINISTRATIVIS
ATQUE IN PAROCHIS AMOVENDIS VEL TRANSFERENDIS

Sectio I: DE RECURSU ADVERSUS DECRETA ADMINISTRATIVA                   1732-1739

Sectio II: DE PROCEDURA IN PAROCHIS AMOVENDIS VEL TRANSFERENDIS           1740-1752

Caput I – De modo procedendi in amotione parochorum                               1740-1747

Caput II – De modo procedendi in translatione parochorum                          1748-1752

 
 
————————————-
 
Made available to the Net by <“http://www.prairienet.org/~cjurbano/”> C.J. Urbano “Codigo de Derecho Canonico. Edicion anotada”, a cargo del Instituto Martin de Azpilcueta, 5 edicion, Eunsa, Pamplona (Spain) 1991


El texto latino es Copyright de la Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, Roma.


La traduccion castellana es Copyright de la Conferencia Episcopal Española, Madrid.