Home Văn Kiện Văn Kiện Đời Tu

Văn Kiện Đời Tu

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Potissimum Institutioni

NHỮNG CHỈ DẪN VỀ VIỆC HUẤN LUYỆN TRONG CÁC HỘI DÒNG (Potissimum Institutioni 02-02-1990) Các văn kiện của Công Đồng Va-ti-ca-nô II và hậu Công Đồng đã...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – NHỮNG YẾU TỐ...

NHỮNG YẾU TỐ CỐT YẾU TRONG GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH VỀ ĐỜI TU Văn kiện này ra đời bốn tháng sau khi ban hành Bộ Giáo...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Chiều Kích Chiêm...

VĂN KIỆN “CHIỀU KÍCH CHIÊM NIỆM CỦA ĐỜI TU” ---------------------   NHẬP ĐỀ Khoá họp khoáng đại từ ngày 4 đến 7 tháng 3 năm 1980 của Bộ tu...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Tu Sĩ Và...

VĂN KIỆN “TU SĨ VÀ SỰ THĂNG TIẾN CON NGƯỜI” Văn kiện dựa trên quan điểm của Công Đồng Va-ti-ca-nô II về sứ mạng của Giáo...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Các Liên Hệ...

PHẦN IV : BỘ TU SĨ CÁC LIÊN HỆ HỖ TƯƠNG GIỮA GIÁM MỤC VÀ TU SĨ TRONG GIÁO HỘI (Mutuae relationes 14-5-1978)   Văn kiện này không phải...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – BỘ GIÁO LUẬT...

BỘ GIÁO LUẬT 1983 Sau hơn 20 năm soạn thảo, Bộ Giáo luật (dành cho Giáo Hội La-tinh) được ban hành ngày 25 tháng 1...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Tông Huấn Đời...

CHƯƠNG III SERVITIUM CARITATIS ĐỜI THÁNH HIẾN TỎ BÀY TÌNH YÊU THIÊN CHÚA TRONG THẾ GIỚI   Được thánh hiến cho sứ mạng 72. Theo hình ảnh Đức Giê-su, Con...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Tông Huấn Đời...

CHƯƠNG II SIGNUM FRATERNITATIS ĐỜI THÁNH HIẾN, DẤU CHỈ HIỆP THÔNG TRONG GIÁO HỘI --------------- I. NHỮNG GIÁ TRỊ THƯỜNG HẰNG Theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi 41. Trong...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Tông Huấn Đời...

CHƯƠNG I CONFESSIO TRINITATIS ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN TRONG NGUỒN MẠCH MẦU NHIỆM ĐỨC KI-TÔ VÀ BA NGÔI ----------   Bức hoạ Đức Ki-tô biến hình 14. Ta phải tìm nền tảng...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Tông Huấn Đời...

TÔNG HUẤN ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN (Vita consecrata, 25-03-1996)   Dẫn nhập Tông huấn Vita consecrata do Đức thánh cha Gio-an Phao-lô II ban hành ngày 25-3-1996, đúc...