Home Văn Kiện

Văn Kiện

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Tông Huấn Đời...

TÔNG HUẤN ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN (Vita consecrata, 25-03-1996)   Dẫn nhập Tông huấn Vita consecrata do Đức thánh cha Gio-an Phao-lô II ban hành ngày 25-3-1996, đúc...

Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Ad Omnes Personas Consecratas

TÔNG THƯ GỬI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TẬN HIẾN THUỘC CÁC DÒNG TU VÀ TU HỘI ĐỜI NHÂN DỊP NĂM THÁNH MẪU (ad omnes personas consecratas, 22-05-1988) Bức thư...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Tông thư Hồng...

HỒNG ÂN CỨU CHUỘC (Redemptionis donum, 25-03-1984) Dẫn nhập Nhân dịp Năm Thánh mừng ơn cứu chuộc (1983-1984, kỷ niệm 1500 năm biến cố Thập giá và...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Chứng Tá Phúc...

CHỨNG TÁ PHÚC ÂM (Evangelica testificatio, 29-06-1971) Dẫn nhập Văn kiện mang giọng điệu nói chuyện thân mật cha con. Đức Phao-lô VI ôn lại giáo huấn...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Sắc Lệnh Về...

Sắc Lệnh Về Canh Tân Và Thích Nghi Đời Tu (Perfectae caritatis, 28-10-1965) Văn kiện gồm có 15 số, không phân chia chương mục. Dựa theo nội...

Căn tính và Sứ mạng các Tu huynh trong Giáo hội...

BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN VÀ CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ   CĂN TÍNH VÀ SỨ MẠNG CỦA TU HUYNH TRONG GIÁO HỘI   "Tất cả đều là anh em...

Căn tính và Sứ mạng các Tu huynh trong Giáo hội...

Giới thiệu Văn kiện Căn tính và Sứ mạng các Tu huynh trong Giáo hội Vào ngày 04 tháng 10 năm 2015, trong khuôn khổ Năm...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Hiến Chế Tín...

PHẦN I: CÔNG ĐỒNG VA-TI-CA-NÔ II HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ GIÁO HỘI (Lumen gentium, 21-10-1964) Sau khi đã trình bày mầu nhiệm và cơ chế phẩm...

Những Văn Kiện Đời Tu (Tập 1) – Giới thiệu

Giới thiệu Trong tập hợp tuyển này, chúng tôi xin giới thiệu những văn kiện quan trọng của Giáo Hội bàn về đời tu, kể...

Thông điệp Ecclesiam suam của Đức thánh cha Phaolô VI

(Trích Thời sự thần học, số 65, tháng 8 năm 2014, trang 11-29) Phan Tấn Thành   Nhân dịp phong thánh cho ĐTC Phaolo VI (14/10/2018), chúng...