Home Văn Kiện

Văn Kiện

Tóm Lược Hiến Chế Mục Vụ (Gaudium et Spes)

Phaolô Phạm Xuân Khôi Gaudium et spes là Hiến Chế mục vụ về Hội Thánh và dài nhất trong bốn...

Toàn Văn Bài Suy Niệm Đàng Thánh Giá Tại Hí Trường...

  VATICAN. Thứ Hai ngày 10 tháng 04 năm 2017, Văn Phòng phụ trách Các Nghi Lễ Phụng Vụ của...

Sứ Điệp Giáng Sinh Của Đức Thượng Phụ Công Giáo Latin...

LTS: Ngày thứ Tư, 16-12-2015, Đức Thượng phụ Công Giáo Latin tại Giêrusalem Fouad Twal đã tổ chức họp...

Toàn Văn Bài Suy Niệm Đàng Thánh Giá Tại Hí Trường...

  ROMA. Lúc 21:15 ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 25 tháng Ba năm 2016, tại hí trường Colosus, Roma, Đức...

Tài Liệu Chuẩn Bị Cho Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám...

Ngày 09-12-2014, Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã cho công bố “Tài liệu chuẩn bị”...

Thượng HĐGM Thế Giới: Bản Phúc Trình Khóa Họp Đặc Biệt...

LTS: Trái với việc công bố, cùng một lúc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bản phúc trình giữa...

Phân Tích Tài Liệu "Cảm Thức Đức Tin" Của Ủy Ban...

Vũ Văn An LTS: Nhân dịp Ủy Ban Thần Học Quốc Tế công bố văn kiện Cảm Thức Đức...

Thống Kê Giáo Hội Công Giáo Tính Đến Ngày 31-12-2013

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. Số tín hữu Công Giáo, LM và Phó tế vĩnh viễn gia tăng...

Thượng HĐGM Thế Giới: Sứ Điệp Gửi Cộng Đoàn Dân Chúa...

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI LẦN THỨ XIII SỨ ĐIỆP GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA NĂM 2012 *** *** Anh chị em, "Nguyện chúc...

Thống Kê Giáo Hội Công Giáo Tính Đến Ngày 31-12-2012

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   Ngày 31-12, kết thúc năm 2014, Đài Phát thanh Vatican (Radio Vatican) loan tin:...