Home Văn Kiện Đức Giáo Hoàng

Đức Giáo Hoàng

Thông Điệp Mense Maio (Cầu Nguyện Cho Nền Hoà Bình) Của...

THÔNG ĐIỆP MENSE MAIO VỀ VIỆC CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG NĂM CHO SỰ DUY TRÌ NỀN HÒA BÌNH CỦA ĐỨC GIÁO...

Thông Điệp Redemptoris Missio (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế) Của ĐGH...

THÔNG ĐIỆP REDEMPTORIS MISSIO (SỨ VỤ ĐẤNG CỨU THẾ) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1990 *** Đức...

Thông Điệp Populorum Progressio (Phát Triển Các Dân Tộc) Của ĐGH...

THÔNG ĐIỆP POPULORUM PROGRESSIO (PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÁC DÂN...

Thông Điệp Centesimus Annus (Bách Chu Niên) Của ĐGH Gioan Phaolô...

THÔNG ĐIỆP CENTESIMUS ANNUS (BÁCH CHU NIÊN) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II NHÂN DỊP KỶ NIỆM MỘT TRĂM NĂM THÔNG...

Thông Điệp Centesimus Annus (Bách Chu Niên) Của ĐGH Gioan Phaolô...

THÔNG ĐIỆP CENTESIMUS ANNUS (BÁCH CHU NIÊN) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II NHÂN DỊP KỶ NIỆM MỘT TRĂM NĂM THÔNG...

Tổng Quan Và Nhận Định Về Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Tông huấn Amoris Laetitia được ký vào ngày 19-03-2016, lễ thánh Giuse, giáp ba...

Tông Huấn Sacramentum Caritatis (Bí Tích Tình Yêu) Của ĐGH Benedict...

TÔNG HUẤN SACRAMENTUM CARITATIS (BÍ TÍCH TÌNH YÊU) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2007 *** Đức Giáo Hoàng...

Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương) Của ĐGH Phanxicô...

TÔNG HUẤN AMORIS LAETITIA (NIỀM VUI YÊU THƯƠNG) CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ BAN HÀNH HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ...

Tông Huấn Sacramentum Caritatis (Bí Tích Tình Yêu) Của ĐGH Benedict...

TÔNG HUẤN SACRAMENTUM CARITATIS (BÍ TÍCH TÌNH YÊU) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2007 *** Đức Giáo Hoàng...

Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương) Của ĐGH Phanxicô...

TÔNG HUẤN AMORIS LAETITIA (NIỀM VUI YÊU THƯƠNG) CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ BAN HÀNH HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ...