Home Văn Kiện Đức Giáo Hoàng

Đức Giáo Hoàng

Thông điệp Ecclesiam suam của Đức thánh cha Phaolô VI

(Trích Thời sự thần học, số 65, tháng 8 năm 2014, trang 11-29) Phan Tấn Thành   Nhân dịp phong thánh cho ĐTC Phaolo VI (14/10/2018), chúng...

Tông Thư Rosarium Virginis Mariae (Kinh Mân Côi) Của ĐGH Gioan...

TÔNG THƯ KINH MÂN CÔI (ROSARIUM VIRGINIS MARIAE) CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II GỞI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC VÀ...

Huấn Thị: Quyền Bính Và Vâng Phục – Phần II

  Bộ các Hội dòng tận hiến và các Tu đoàn tông đồ Huấn thị QUYỀN BÍNH VÀ VÂNG PHỤC Faciem tuam, Domine,...

Huấn Thị: Quyền Bính Và Vâng Phục – Phần Cuối

  Bộ các Hội dòng tận hiến và các Tu đoàn tông đồ Huấn thị QUYỀN BÍNH VÀ VÂNG PHỤC Faciem tuam, Domine,...

Thông Điệp Caritas In Veritate (Bác Ái Trong Chân Lý) Của...

THÔNG ĐIỆP CARITAS IN VERITATE (BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI NGÀY 29 THÁNG 06 NĂM 2009 *** Đức...

Thông Điệp Evangelium Vitae (Tin Mừng Về Sự Sống) Của ĐGH...

THÔNG ĐIỆP EVANGELIUM VITAE (TIN MỪNG VỀ SỰ SỐNG) CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II GỬI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC,...

Thông Điệp Caritas In Veritate (Bác Ái Trong Chân Lý) Của...

THÔNG ĐIỆP CARITAS IN VERITATE (BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI GỬI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC...

Thông Điệp Evangelium Vitae (Tin Mừng Về Sự Sống) Của ĐGH...

THÔNG ĐIỆP EVANGELIUM VITAE (TIN MỪNG VỀ SỰ SỐNG) CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II GỬI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC,...

Thông Điệp Lumen Fidei (Ánh Sáng Đức Tin) Của ĐGH Phanxicô...

THÔNG ĐIỆP LUMEN FIDEI (ÁNH SÁNG ĐỨC TIN) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ GỬI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ, CÁC...

Thông Điệp Fides Et Ratio (Đức Tin Và Lý Trí) Của...

THÔNG ĐIỆP FIDES ET RATIO (ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II GỞI TẤT CẢ CÁC GIÁM...