Home Văn Kiện Cơ Quan Toà Thánh

Cơ Quan Toà Thánh

Hội Đồng Tòa Thánh Đối Thoại Liên Tôn: Sứ Điệp Gửi...

HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN SỨ ĐIỆP GỬI NGƯỜI HỒI GIÁO NHÂN DỊP THÁNG RAMADAN VÀ LỄ...

Bộ Giáo Lý Đức Tin: Văn Thư Iuvenescit Ecclesia (Giáo Hội...

LTS: Ngày 14 tháng 6, 2016, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã cho công bố tài liệu Iuvenescit...

Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn Tòa Thánh: Sứ Điệp Gửi...

HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN SỨ ĐIỆP GỬI CÁC TÍN ĐỒ ẤN GIÁO NHÂN DỊP LỄ DEEPAVALI...

Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh: Thư Kêu Gọi Cử Hành...

TÒA THÁNH VATICAN PHỦ QUỐC VỤ KHANH     Vatican, ngày 15 tháng 12 năm 2014   KÍNH GỞI CÁC VỊ ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH   Kính...

Ủy Ban Thần Học Quốc Tế: Tài Liệu "Cảm Thức Đức...

ỦY BAN THẦN HỌC QUỐC TẾ TÀI LIỆU CẢM THỨC ĐỨC TIN 05 - 05 - 2014 *** *** LTS: Ủy ban Thần học...

Hội Đồng Toà Thánh Về Mục Vụ Di Dân: Đại Hội...

LTS: Từ ngày 17 đến 21 tháng Mười Một 2014, tại Vatican đã diễn ra Đại hội Mục vụ...

Ủy Ban Thần Học Quốc Tế: Tài Liệu "Cảm Thức Đức...

ỦY BAN THẦN HỌC QUỐC TẾ TÀI LIỆU CẢM THỨC ĐỨC TIN 05 - 05 - 2014 *** *** CHƯƠNG HAI CẢM THỨC ĐỨC TIN...

Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn Tòa Thánh: Tuyên Ngôn Củng...

Sáng thứ Tư 22 tháng Tư 2015, Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn đã công bố...

Ủy Ban Thần Học Quốc Tế: Tài Liệu "Cảm Thức Đức...

ỦY BAN THẦN HỌC QUỐC TẾ TÀI LIỆU CẢM THỨC ĐỨC TIN 05 - 05 - 2014 *** *** CHƯƠNG BỐN LÀM THẾ NÀO BIỆN...

Hội Đồng Tòa Thánh Di Dân Và Du Lịch: Sứ Điệp...

HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH DI DÂN VÀ DU LỊCH SỨ ĐIỆP NHÂN NGÀY DU LỊCH QUỐC TẾ Năm 2015 *** *** “Một tỷ người...