Triết Tây

Giả Thuyết: Nếu Không Có Thượng Đế…?

Đaminh Phan Văn Phước LTS: Tựa đề là ""câu hỏi"" lấy nguyên văn của Cụ Nguyễn Gia Thiều diễn...

Lý Học Về Thượng Đế: Sự Dữ Và Vấn Đề Thượng...

LÝ HỌC VỀ THƯỢNG ĐẾ (THẦN LUẬN HAY THƯỢNG ĐẾ LUẬN) Lm. G.B. Nguyễn Đăng Trực, OP. *** *** CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ...

Có Thượng Đế!!!

Đaminh Phan văn Phước I- Lời dẫn nhập   Có “kẻ” cho rằng con người LÀM nên tất cả, chẳng...

Lý Học Về Thượng Đế: Khoa Học Và Vấn Đề Thượng...

LÝ HỌC VỀ THƯỢNG ĐẾ (THẦN LUẬN HAY THƯỢNG ĐẾ LUẬN) Lm. G.B. Nguyễn Đăng Trực, OP. *** *** CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ...

Vấn Đề Thượng Đế Dưới Nhãn Quan Triết Học (1)

Dominican   DẪN NHẬP Con người ngày nay còn đặt vấn đề Thượng Đế nữa chăng? Hay người ta cho rằng Thượng...

Lý Học Về Thượng Đế: Tự Do Và Vấn Đề Thượng...

LÝ HỌC VỀ THƯỢNG ĐẾ (THẦN LUẬN HAY THƯỢNG ĐẾ LUẬN) Lm. G.B. Nguyễn Đăng Trực, OP. *** *** CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ...

Vấn Đề Thượng Đế Dưới Nhãn Quan Triết Học (2)

Dominican   I. VẤN ĐỀ THƯỢNG ĐẾ THEO DÒNG LỊCH SỬ II. BẢN TÍNH VÀ ĐẶC TÍNH CỦA THƯỢNG ĐẾ A. Vấn Đề...

Lý Học Về Thượng Đế: Những Chứng Cứ Về Sự Hiện...

LÝ HỌC VỀ THƯỢNG ĐẾ (THẦN LUẬN HAY THƯỢNG ĐẾ LUẬN) Lm. G.B. Nguyễn Đăng Trực, OP. *** *** CHƯƠNG II: NHỮNG CHỨNG CỨ...

Vấn Đề Thượng Đế Dưới Nhãn Quan Triết Học (3)

Dominican   I. VẤN ĐỀ THƯỢNG ĐẾ THEO DÒNG LỊCH SỬ II. BẢN TÍNH VÀ ĐẶC TÍNH CỦA THƯỢNG ĐẾ A. Vấn Đề...

Vấn Đề Thượng Đế Dưới Nhãn Quan Triết Học (4)

Dominican   I. VẤN ĐỀ THƯỢNG ĐẾ THEO DÒNG LỊCH SỬ II. BẢN TÍNH VÀ ĐẶC TÍNH CỦA THƯỢNG ĐẾ A. Vấn Đề...