Home Triết Học Triết Đông

Triết Đông

Tín Ngưỡng Thờ Cúng Các Danh Nhân và Anh Hùng Dân...

Trần Vinh Một trong những đặc điểm văn hóa của người Việt Nam là lòng tín mộ. Có thể nói,...

Đạo "Đức Chúa Trời" – Vai Trò Của Ngôn Ngữ Trong...

  Lm. Nguyễn Ðoàn Tân, OFM.   ----------------------------------------------------------------------------- Giới Thiệu: Ngôn Ngữ Tôn Giáo I. Chữ “Trời” Trong Tiếng Việt -...

Truyền Thống Kính Nhớ Tổ Tiên: Từ Phật Giáo Đến Công...

Nguyên Phan, FM.   DẪN NHẬP Cho đến nay, nhiều lương dân Việt Nam vẫn quan niệm rằng Đạo Công Giáo là...

Hội Nhập Văn Hóa: Dân Tộc Của Sự Sống Và Vì...

Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP. Hội nhập Văn hóa DÂN TỘC CỦA SỰ SỐNG VÀ VÌ SỰ SỐNG   Tin mừng...

Nguồn Tư Liệu Từ Vựng Thế Kỷ XVII Qua Khảo Sát...

PGS.TS Lã Minh Hằng Viện Nghiên cứu Hán Nôm   Linh mục J.Maiorica đã sử dụng chữ Nôm để truyền giáo....

Tục Lệ Ngày Tết Với Nhà Đạo

Minh Đỗ   Tết đối với người Việt Nam chúng ta là một ngày trọng đại. Từ ngàn xưa đã có...