Home Triết Học

Triết Học

Lý Học Về Thượng Đế: Những Chứng Cứ Về Sự Hiện...

LÝ HỌC VỀ THƯỢNG ĐẾ (THẦN LUẬN HAY THƯỢNG ĐẾ LUẬN) Lm. G.B. Nguyễn Đăng Trực, OP. *** *** CHƯƠNG II: NHỮNG CHỨNG CỨ...

Vấn Đề Thượng Đế Dưới Nhãn Quan Triết Học (3)

Dominican   I. VẤN ĐỀ THƯỢNG ĐẾ THEO DÒNG LỊCH SỬ II. BẢN TÍNH VÀ ĐẶC TÍNH CỦA THƯỢNG ĐẾ A. Vấn Đề...

Vấn Đề Thượng Đế Dưới Nhãn Quan Triết Học (4)

Dominican   I. VẤN ĐỀ THƯỢNG ĐẾ THEO DÒNG LỊCH SỬ II. BẢN TÍNH VÀ ĐẶC TÍNH CỦA THƯỢNG ĐẾ A. Vấn Đề...

Tri Thức Luận (Gnoseology)

Lm. G.B. Nguyễn Đăng Trực, OP.     Tri thức học hay triết học về tri thức (gnoseology) do nguyên ngữ Hy...

Nhân Sinh Quan Kitô Giáo: Phẩm Giá Con Người

NHÂN SINH QUAN KITÔ GIÁO (ĐỜI SỐNG TÂM LINH - VIII) Tác giả: Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. *** *** Chữ viết...

Tri Thức Học Trong Lịch Sử Triết Học

Lm. GB. Nguyễn Đăng Trực, OP.   Tri thức học thời tiền Socrates Thales (thế kỷ VI trước CN) được coi là...

Nhân Sinh Quan Kitô Giáo: Con Người Với Thiên Chúa

NHÂN SINH QUAN KITÔ GIÁO (ĐỜI SỐNG TÂM LINH - VIII) Tác giả: Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. *** *** Chữ viết...

Mục Đích Và Phương Pháp: Khác Biệt Giữa Khoa Học Và...

Phùng Văn Hóa   Gần đây có vài ba sự kiện khoa học có liên quan đến tôn giáo khiến ta...

Phẩm Giá Hay Nhân Phẩm Con Người Trong Tư Tưởng Của...

Lm. Nguyễn Hữu Thy   Những tương đồng và những khác biệt về nhân chủng học cũng như về đạo đức...

Tri Thức Luận: Tri Thức Học Theo Thánh Tôma Aquinô

Lm. GB. Nguyễn Đăng Trực, OP.   Đối với thánh Tôma, tri thức con người là sự liên hợp giữa nhận...