Home Thông Tin

Thông Tin

Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha 23-7-2017: Nhờ Lòng Kiên...

Linh Tiến Khải     Qua dụ ngôn cỏ lùng mọc chung với lúa, Chúa Giêsu dậy chúng ta biết quan sát...

Đức Thánh Cha Viếng Thăm Tòa Thượng Phụ Chính Thống Copte

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   CAIRO. Trong cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Tawadros II, Giáo Chủ Chính Thống...

Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Hội Nghị Quốc Tế Về Thiên...

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. ĐTC khuyến khích các nhà khoa học kiên trì tìm kiếm chân lý...

Công Bố Sứ Điệp Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới...

 Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.     VATICAN. Sáng 13-6-2017, Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh...

Một Bước Tiến Lớn Trong Án Tuyên Chân Phước Cho Đức...

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. Hôm 4-5-2017, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận Vị...

Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Bộ Truyền Thông

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. ĐTC khuyến khích Bộ Truyền thông nghiên cứu các tiêu chuẩn và các...

Đức Thánh Cha cử hành Lễ Mình Thánh Chúa

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   ROMA. Bí Tích Thánh Thể nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ kiến...

Đức Thánh Cha Cảnh Giác Chống Cám Dỗ Giáo Sĩ Tìm...

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.     VATICAN. ĐTC cảnh giác chống lại cám dỗ tìm kiếm địa vị và sự...

Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Hội Serra Nâng Đỡ Ơn Gọi

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. ĐTC khuyến khích các thành viên hội Serra hãy luôn trở thành bạn...

Đức Thánh Cha Sẽ Tuyên Hai Hiển Thánh Tại Fatima

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. ĐTC sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho hai chân phước thiếu...