Home Thông Tin

Thông Tin

Tòa TGM Sài Gòn Thông Báo: Tân Ban Tư Vấn Của...

***** TOÀ TỔNG GIÁM MỤC 180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 Sài Gòn, Việt Nam Thư kính gửi các thành phần Dân...

Tổng Hợp Về Khóa Đào Tạo Các Nhà Đào Tạo Linh...

  Ngày 06-07-2014, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc...