Home Thông Tin Học Viện Đa Minh

Học Viện Đa Minh

Bài Phát Biểu Của Cha Phan Tấn Thành, OP. – Giám...

  LỄ BỔN MẠNG TRUNG TÂM HỌC VẤN ĐAMINH VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN THẦN HỌC NGÀY 26 - 01...

Hội Thảo Chuyên Đề: Đào Tạo Linh Mục Và Huấn Luyện...

Ban Thông Tin Học Viện   Trong lời mở đầu của Sắc lệnh đào tạo Linh mục, Đức Phaolô VI viết:...

Bài Giảng Lễ Bổn Mạng Trung Tâm Học Vấn Đaminh Của...

  BÀI GIẢNG LỄ BỔN MẠNG TRUNG TÂM HỌC VẤN ĐAMINH CỦA CHA RODEL E. ALIGAN KHOA TRƯỞNG PHÂN KHOA THẦN...

Cha Đặc Trách Đời Sống Trí Thức Dòng Michael Mascari, OP....

Ban Thông Tin Học Viện   Chiều tối ngày 1.10.2012 Cha Michael Mascari, đặc trách đời sống trí thức của Dòng,...

Bài Phát Biểu Của Cha Rodel E. Aligan – Khoa Trưởng...

  BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHA RODEL E. ALIGAN KHOA TRƯỞNG PHÂN KHOA THẦN HỌC ĐẠI HỌC UNIVERSITY ST. THOMAS -...

Trung Tâm Học Vấn Đaminh Mừng Bổn Mạng Và Nghi Lễ...

Ban Thông Tin Học Viện Đaminh   Nhân dịp mừng lễ thánh Tôma Aquinô - bổn mạng của Trung tâm Học...

"Như Người Phục Vụ" – Tuần Tĩnh Tâm Dành Cho Các...

Hữu Duy, OP.   HVĐM (23/02/2013) - Cùng với Giáo hội bước vào mùa Chay thánh, 14 ứng viên phó tế...

Lễ Kính Thánh Tôma Aquinô – Bổn Mạng Trung Tâm Học...

Ban Thông Tin Học Viện Đaminh   Nhân dịp mừng lễ thánh Tôma Aquinô - bổn mạng của Trung tâm Học...

Thánh Lễ Trao Tác Vụ Phó Tế Cho 19 Tu Sĩ...

Ban Thông Tin Học Viện Đaminh   HVĐM (24/02/2013) - Vào lúc 6g00 sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 02 năm...

Hội Thảo Chuyên Đề: Những Thách Đố Của Việc Loan Báo...

Ban Thông Tin Học Viện Đaminh   (HV-TTHVĐM) - Lúc 7h30 ngày 13/4/2013, tại Trung Tâm Học Vấn Đaminh đã diễn...