Home Thông Tin Giới Thiệu Tác Phẩm

Giới Thiệu Tác Phẩm

Thời Sự Thần Học: Năm Đức Tin – Số 58

  LỜI GIỚI THIỆU Thưa quý vị, Trong niên học 2011–2012, Trung tâm Học vấn Đa Minh đã phát hành bốn số...

Tác Phẩm: Nghi Thức Phong Chức Linh Mục Và Phó Tế...

  Tác giả: Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. Phát hành: Học Viện Đa Minh, ngày 4/8 - Lễ thánh Gioan...

Thời Sự Thần Học: Thông Truyền Đức Tin – Số 59

  LỜI GIỚI THIỆU   Nhân dịp Năm Đức tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vaticanô II và 20...

Tác Phẩm: Bô Sách "Về Nguồn" (Bộ Mới)

  Tác phẩm: Bộ Sách "Về Nguồn" Số trang: + Tập 1: Nguồn Gốc Kitô Giáo                               và Thời Các Tông Đồ Số...

Tác Phẩm: Bộ Sách "Giải Thích Giáo Luật" – Lm. Giuse...

  Tác phẩm: Bộ Sách "Giải Thích Giáo Luật" (5 tập) Tác giả: Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. Phát hành: Học...