Home Thông Tin

Thông Tin

Thánh Phêrô Canisiô

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 390-399.   Đây là một tu sĩ dòng Tên, một thần học...

Thánh Gioan Thánh Giá

  Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 400-412. Đây là vị “Tiến Sĩ Thần Bí,” nhà thần học...

Việc đổi mới số 2267 trong sách Giáo lý Giáo hội...

 (Bản dịch của UB Giáo Lý Đức Tin trực thuộc HĐGM) Rescriptum “ex Audentia SS.mi” 1-8-2018 Trong buổi yết kiến ngày 11 tháng 5 năm 2018 dành cho...

THỜI SỰ THẦN HỌC – SỐ 82, THÁNG 11/2018

LỜI GIỚI THIỆU Số báo này được phát hành trong khung cảnh của Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bắt đầu...

Chấm nối Chấm – Năm C

  Lời giới thiệu Những trang Kinh Thánh không ngừng là một áng văn để trở thành Lời hằng sống mà Thiên Chúa nói, và Thần...

Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha: 12-11-2017

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 12-11-2017 với hơn 20...

Có Cái Nhìn Theo Luận Lý Tình Yêu Thương Xót Của...

Linh Tiến Khải     VATICAN. Thiên Chúa muốn mời gọi tất cả mọi người làm việc cho Nước Ngài và sau...

Người Nghèo Là Thông Hành Vào Cửa Thiên Đàng Của Chúng...

Linh Tiến Khải     Trước con mắt trần gian người nghèo ít có giá trị, nhưng họ lại là những người...

Thiên Chúa Không Báo Thù Nhưng Xót Thương

Tứ Quyết SJ   VATICAN. Trưa Chúa nhật 08.10.2017 trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha quảng diễn bài...