Home Thông tin

Thông tin

THỜI SỰ THẦN HỌC – SỐ 81, THÁNG 08/2018

    LỜI GIỚI THIỆU Chủ đề số báo được chọn nhân kỷ niệm hai biến cố lịch sử trong năm nay: 100 năm kết thúc thế...

Thời Sự Thần Học: Năm Đức Tin – Số 58

  LỜI GIỚI THIỆU Thưa quý vị, Trong niên học 2011–2012, Trung tâm Học vấn Đa Minh đã phát hành bốn số...

Thời Sự Thần Học: Đức Tin Và Những Vấn Đề Xã...

LỜI GIỚI THIỆU Số báo này được phát hành nhân kỷ niệm 50 năm thông điệp Pacem in terris của...

Tác Phẩm: Nghi Thức Phong Chức Linh Mục Và Phó Tế...

  Tác giả: Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. Phát hành: Học Viện Đa Minh, ngày 4/8 - Lễ thánh Gioan...

Thời Sự Thần Học: Thông Truyền Đức Tin – Số 59

  LỜI GIỚI THIỆU   Nhân dịp Năm Đức tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vaticanô II và 20...

Tác Phẩm: Bô Sách "Về Nguồn" (Bộ Mới)

  Tác phẩm: Bộ Sách "Về Nguồn" Số trang: + Tập 1: Nguồn Gốc Kitô Giáo                               và Thời Các Tông Đồ Số...

Tác Phẩm: Bộ Sách "Giải Thích Giáo Luật" – Lm. Giuse...

  Tác phẩm: Bộ Sách "Giải Thích Giáo Luật" (5 tập) Tác giả: Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. Phát hành: Học...

Bài Phát Biểu Của Cha Phan Tấn Thành, OP. – Giám...

  LỄ BỔN MẠNG TRUNG TÂM HỌC VẤN ĐAMINH VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN THẦN HỌC NGÀY 26 - 01...

Hội Thảo Chuyên Đề: Đào Tạo Linh Mục Và Huấn Luyện...

Ban Thông Tin Học Viện   Trong lời mở đầu của Sắc lệnh đào tạo Linh mục, Đức Phaolô VI viết:...

Bài Giảng Lễ Bổn Mạng Trung Tâm Học Vấn Đaminh Của...

  BÀI GIẢNG LỄ BỔN MẠNG TRUNG TÂM HỌC VẤN ĐAMINH CỦA CHA RODEL E. ALIGAN KHOA TRƯỞNG PHÂN KHOA THẦN...