Home Thánh Kinh Tổng Quát

Tổng Quát

Tác Giả Các Sách Tin Mừng: Biểu Tượng Và Ý Nghĩa

Tác giả: Lm. William Saunders Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính   Theo truyền thống, các hình ảnh sau...

Công Đồng Vatican II Và Việc Giải Thích Kinh Thánh

Vũ Văn An (Phóng dịch bài Vatican II on The Interpretation of the Bible, của Đức HY Avery Dulles, S.J. thuộc...

Các Bước Tìm Hiểu Một Đoạn Văn Kinh Thánh

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   Dẫn nhập Tài liệu của Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng về Việc giải thích...

So Sánh Hai Biến Cố Giao Ước Trung Tâm Trong Cựu...

Học Viện Đaminh   DẪN NHẬP Trong lịch sử cứu độ, chúng ta bắt gặp hai biến cố lớn nói lên tình...

Ánh Sáng Và Bóng Tối Trong Kinh Thánh

Sr. M. Luce chuyển ngữ từ P. Gironi, “Luce/Tenebre”, trong Nuovo Dizionario di Teologia Biblica (P. Rossano – G. Ravasi –...

Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Tin Lành: Nguyên Nhân...

  CMC. Người lạc quan nhận định Thánh Kinh Công Giáo và Tin Lành có nhiều nét tương đồng. Người “bi...

Ơn Linh Hứng Kinh Thánh

Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP.   Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm. Lời Thiên Chúa cũng đã thành chữ...

Tìm Hiểu Các Ngụy Thư

Linh mục Carôlô Hồ Bặc Xái Giáo sư Thánh Kinh Đại Chủng Viện Thánh Quý, cần Thơ   DẪN NHẬP I. NGỤY THƯ...

Giải Thích Kinh Thánh

Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP.   Sở dĩ phải đặt vấn đề giải thích Kinh Thánh vì hai lý do:...

Thuyết Tiến Hóa Và Việc Giải Nghĩa Kinh Thánh

Phùng Văn Hóa   Trong cơn khủng hoảng hiện nay có một thực tế đó là con người vẫn có nhu...