Home Thánh Kinh Tổng Quát

Tổng Quát

Ơn Linh Hứng Kinh Thánh

Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP.   Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm. Lời Thiên Chúa cũng đã thành chữ...

Tìm Hiểu Các Ngụy Thư

Linh mục Carôlô Hồ Bặc Xái Giáo sư Thánh Kinh Đại Chủng Viện Thánh Quý, cần Thơ   DẪN NHẬP I. NGỤY THƯ...

Giải Thích Kinh Thánh

Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP.   Sở dĩ phải đặt vấn đề giải thích Kinh Thánh vì hai lý do:...

Thuyết Tiến Hóa Và Việc Giải Nghĩa Kinh Thánh

Phùng Văn Hóa   Trong cơn khủng hoảng hiện nay có một thực tế đó là con người vẫn có nhu...

Thư Qui Kinh Thánh Và Việc Lưu Truyền Bản Văn

Lm. Ignatio Nguyễn Ngọc Rao, OP.   Sau khi đã hiểu ơn linh hứng Kinh Thánh là gì, hiệu lực và...

Chân Lý Trong Kinh Thánh

Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP.   Hiệu quả của ơn linh hứng là làm cho lời của người phàm trở...

Hãy Đón Nhận Lời Đã Gieo Trong Chúng Ta

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương   HÃY ĐÓN NHẬN LỜI ĐÃ GIEO TRONG CHÚNG TA NHỮNG SUY TƯ VỀ HIẾN CHẾ DEI...

Thánh Tôma Aquinô Và Ơn Linh Hứng Kinh Thánh

Tác giả : Lm. Pierre Benoit, OP. Chuyển ngữ : Lm. Vinh sơn Phạm Xuân Hưng, OP. Trong bài viết ngắn...

Chúa Giêsu Giáng Sinh Vào Năm Nào?

Có thể người ta vẫn nghĩ là Chúa Giêsu giáng sinh năm 0 (năm Không, năm Zero) – khoảng...

Những Đóng Góp Của Công Đồng Vaticanô II Về Ơn Linh...

Antonio Maria Artola Lm. Nguyễn Tất Trung, OP. chuyển ngữ “Những điều do Thiên Chúa mặc khải, được chứa đựng và...