Home Thánh Kinh

Thánh Kinh

Xa-Tan (Satanas) – Quỷ (Diabolos, Daimonion) – Ác Thần (Ponêros) Trong...

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   DẪN NHẬP Bài viết này sẽ bàn đến các từ ngữ: Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos,...

Ơn Linh Hứng Kinh Thánh

Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP. Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm. Lời Thiên Chúa cũng đã thành chữ...

Phương Pháp Đọc Kinh Thánh: Cấu Trúc Một Đoạn Văn

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   Như đã trình bày trong bài viết:  “Ba phương pháp phân tích, ba cách đặt...

Đức Ma-ri-a Không Tìm Được Chỗ Trong Nhà Trọ Phải Không?

  Trích trong Bạn Biết Gì Về Kinh Thánh? Nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: ¿Qué sabemos de la Biblia? của ARIEL ALVAREZ VALDES San Pablo, Madrid 1999 Chuyển ngữ: Mát-thêu...