Home Thánh Kinh

Thánh Kinh

Khảo Lược Các Sách Lịch Sử Trong Thánh Kinh

Lm. Ignatio Nguyễn Ngọc Rao, OP.   Khi tìm hiểu những sự việc Sách Thánh kể dưới khía cạnh lịch sử,...

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Yêu (5)

THIÊN CHÚA TRONG ISAIA GOD IN ISAIAH Tác giả: Pamela  A. Foulkes Chuyển ngữ: Piô Phan Văn Tình ***   *** THIÊN CHÚA YÊU   Israel được các...

Khái Lược Sách Giosuê

  Lm. Ignatio Nguyễn Ngọc Rao, OP.   Nhân vật chính của sách mang tên Híp-ri Giơ-hô-su-a (viết tắt: Hô-sê-a) có nghĩa...

Khái Lược Về Sách Gióp

Gioakim Nguyễn Văn Thăng   I - LỜI MỞ Trong 43 cuốn sách của Bộ Kinh Thánh Cựu Ước, sách Gióp là...

Chủ Nhật 24 Thường Niên, Năm B

Chủ Nhật 24 Thường Niên, Năm B Lm. Đinh Minh Tiên, OP. 1/ Bài đọc I: Is 50,5-9a 5 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn...

So Sánh Hai Biến Cố Giao Ước Trung Tâm Trong Cựu...

Học Viện Đaminh DẪN NHẬP Trong lịch sử cứu độ, chúng ta bắt gặp hai biến cố lớn nói lên tình...

Ba Điều Răn Yêu Thương Trong Kinh Thánh

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   DẪN NHẬP Chúng ta thường nói đến điều răn yêu thương và mời gọi mọi...

Xa-Tan (Satanas) – Quỷ (Diabolos, Daimonion) – Ác Thần (Ponêros) Trong...

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   DẪN NHẬP Bài viết này sẽ bàn đến các từ ngữ: Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos,...

Ơn Linh Hứng Kinh Thánh

Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP. Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm. Lời Thiên Chúa cũng đã thành chữ...

Phương Pháp Đọc Kinh Thánh: Cấu Trúc Một Đoạn Văn

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   Như đã trình bày trong bài viết:  “Ba phương pháp phân tích, ba cách đặt...