Home Thánh Kinh

Thánh Kinh

Chân Lý Trong Kinh Thánh

Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP.   Hiệu quả của ơn linh hứng là làm cho lời của người phàm trở...

Xa-Tan (Satanas) – Quỷ (Diabolos, Daimonion) – Ác Thần (Ponêros) Trong...

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   DẪN NHẬP Bài viết này sẽ bàn đến các từ ngữ: Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos,...

Ơn Linh Hứng Kinh Thánh

Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP. Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm. Lời Thiên Chúa cũng đã thành chữ...

Ba Điều Răn Yêu Thương Trong Kinh Thánh

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   DẪN NHẬP Chúng ta thường nói đến điều răn yêu thương và mời gọi mọi...

Ba Phương Pháp Phân Tích – Ba Cách Đặt Câu Hỏi...

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   Có nhiều phương pháp để tìm hiểu một đoạn văn Kinh Thánh, trong đó...

Phương Pháp Đọc Kinh Thánh: Cấu Trúc Một Đoạn Văn

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   Như đã trình bày trong bài viết:  “Ba phương pháp phân tích, ba cách đặt...

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Của Lịch Sử (2)

THIÊN CHÚA TRONG ISAIA GOD IN ISAIAH Tác giả: Pamela  A. Foulkes Chuyển ngữ: Piô Phan Văn Tình ***   *** THIÊN CHÚA CỦA LỊCH SỬ ...

Khái Lược Về Sách A-Mốt

Giuse Lê Danh Tường DẪN NHẬP Thiên Chúa là Chúa của lịch sử và lịch sử là một...

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Sáng Tạo (3)

THIÊN CHÚA TRONG ISAIA GOD IN ISAIAH Tác giả: Pamela  A. Foulkes Chuyển ngữ: Piô Phan Văn Tình ***   *** THIÊN CHÚA SÁNG TẠO I. ĐẤNG...

Vai Trò Của Các Vua Trong Cựu Ước

Matthew Vũ Lượng, OP.   Thiên Chúa luôn mong muốn con người lệ thuộc vào Người và bước theo đường lối...