Home Thánh Kinh

Thánh Kinh

Ga 2, 13 – 25: Đức Giêsu Thanh Tẩy Đền Thờ

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 2,13-25 13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái,...

Ga 3,14-21: Một Tình Yêu Vượt Quá Tầm Suy Nghĩ Của...

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 3,14-21 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn...

Ga 6,35-40: Tôi Sẽ Cho Họ Sống Lại

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM. 1.- Ngữ cảnh Phân đoạn Ga 6,1-71 là Dấu lạ nuôi năm...

Ga 2,13-25: Đức Giêsu Tẩy Uế Đền Thờ

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM. 1.- Ngữ cảnh Lần đầu tiên, tác giả Ga có một  bản...

Ga 12, 20 – 33: Ánh Sáng Của Thập Giá

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 12, 20 – 33 20 Trong số những người...

Ga 1,6-8. 19-28: Ông Gioan – Người Làm Chứng

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM. 1.- Ngữ cảnh Tin Mừng IV có một Mở đầu trong đó...

Ga 20,1-9: Ngôi Mộ Trống

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 20,1-9 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần,...

Ga 1,1-18: Ngôi Lời Đã Làm Người

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 1,1-18 1  Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.    ...

Ga 10,11-18: Tôi Là Mục Tử Nhân Lành

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   1.- Ngữ cảnh Bài Diễn từ về Cửa chuồng chiên và người Mục tử (Ga...

Ga 1, 35 – 42: Các Môn Đệ Đầu Tiên

Lm. Fx. Vũ Phan Long, OFM.   I. NGỮ CẢNH Trong Tin Mừng Gioan, bài tường thuât ơn gọi các môn đệ...