Home Thánh Kinh

Thánh Kinh

Ga 14,23-29: Đức Giêsu Luôn Luôn Hiện Diện

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 14,23-29 23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì...

Ga 6,54a.60-69: Bỏ Đi Hoặc Ở Lại

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 6,54a.60-69 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì...

Ga 16,12-15: Thần Khí Sự Thật

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản văn Tin Mừng: Ga 16,12-15 12 Thầy còn nhiều điều phải nói với...

Ga 18,33b-37: Đức Vua Giêsu

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 18,33b-37 33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức...

Ga 4,5-42: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 4,5-42 5 Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri,...

Ga 2,1-12: Tiệc Cưới Cana

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 2,1-12 1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na...

Ga 9,1-41: Ánh Sáng Cho Người Mù

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 9,1-41 1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy...

Ga 8,1-11: Đức Giêsu Và Người Phụ Nữ Ngoại Tình

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 8,1-11 1 Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. 2...

Ga 11,1-45: Chính Thầy Là Sự Sống Lại Và Là Sự...

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 11,1-45 1 Có một người bị đau nặng, tên...

Ga 10,1-10: Đức Giêsu Là Cửa Ràn Chiên

Lm. FX. Vũ Phan Long, OFM.   Bản Văn Tin Mừng: Ga 10,1-10 1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai...