Home Thánh Kinh

Thánh Kinh

HÒA BÌNH THEO KINH THÁNH

Nicolò M. Loss I. Vấn đề từ ngữ “hòa bình” trong Kinh thánh: 1. Hòa bình theo các ngôn ngữ Kinh thánh: a) Ba khía cạnh của hòa...

Lễ Giáng Sinh, năm C – Lễ Ngày

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-18. 1/ Bài đọc I: 7 Đẹp thay trên đồi núi bước chân...

Lễ Giáng Sinh, năm C – Lễ Đêm

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Is 9,1-3. 5-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14. 1/ Bài đọc I: 1 Dân đang lần bước giữa tối...

Chúa Nhật IV, Mùa Vọng, năm C

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Mk 5,2-4a ; Dt 10,5-10 ; Lc 1,39-45. 1/ Bài đọc I: 1 Phần ngươi, hỡi Bêlem Épratha, ngươi nhỏ...

LỄ CHÚA GIÁNG SINH: LỊCH SỬ – THẦN HỌC – PHỤNG...

Bình Hòa Chúa Giêsu ra đời vào ngày nào? Không ai biết đích xác. Thế thì dựa vào đâu để cử hành lễ Chúa Giáng...

TIN MỪNG THƠ ẤU

Phan Tấn Thành Trong thánh lễ đêm Giáng sinh, chúng ta được nghe trình thuật về việc Chúa ra đời tại Belem, trích từ chương...

Chúa Nhật III, Mùa Vọng, năm C

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3, 10-18. 1/ Bài đọc I: 14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion,...

ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU TRONG KINH THÁNH VÀ TRUYỀN THỐNG

Riccardo Battocchio Tác giả nhìn lại sự tiến triển của ý tưởng “đời sống vĩnh cửu” từ những gợi ý trong Cựu ước cho đến...

Chúa Nhật II, Mùa Vọng, năm C

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Br 5,1-9; Pl 1,4-6. 8-11; Lc 3,1-6. 1/ Bài đọc I: 1 Hỡi Giêrusalem, hãy cởi bỏ áo tang...

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Tội Nguyên

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38. 1/ Bài đọc I: 9 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con...