Home Thánh Kinh

Thánh Kinh

Chúa Nhật II, Thường Niên, năm C

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-12 1/ Bài đọc I: 1 Vì lòng mến Xion, tôi sẽ không...

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, năm C

Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. Bài đọc: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22. 1/ Bài đọc I:  1 Đây là người tôi trung Ta nâng...

THỜI GIAN

  Thời gian là gì? Thánh Augustinô có lần viết: “giả như không ai hỏi thì tôi tưởng rằng mình đã biết thời gian là...

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Is 60,1-6; Ep 3.2-3. 5-6; Mt 2,1-12. 1/ Bài đọc I: 1 Đứng lên, bừng sáng lên! Vì...

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, năm C

Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. Các bài đọc: 1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52. Bài đọc I: 20 Ngày qua tháng lại, bà Anna thụ...

HÒA BÌNH THEO KINH THÁNH

Nicolò M. Loss I. Vấn đề từ ngữ “hòa bình” trong Kinh thánh: 1. Hòa bình theo các ngôn ngữ Kinh thánh: a) Ba khía cạnh của hòa...

Lễ Giáng Sinh, năm C – Lễ Ngày

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-18. 1/ Bài đọc I: 7 Đẹp thay trên đồi núi bước chân...

Lễ Giáng Sinh, năm C – Lễ Đêm

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Is 9,1-3. 5-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14. 1/ Bài đọc I: 1 Dân đang lần bước giữa tối...

Chúa Nhật IV, Mùa Vọng, năm C

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Mk 5,2-4a ; Dt 10,5-10 ; Lc 1,39-45. 1/ Bài đọc I: 1 Phần ngươi, hỡi Bêlem Épratha, ngươi nhỏ...

LỄ CHÚA GIÁNG SINH: LỊCH SỬ – THẦN HỌC – PHỤNG...

Bình Hòa Chúa Giêsu ra đời vào ngày nào? Không ai biết đích xác. Thế thì dựa vào đâu để cử hành lễ Chúa Giáng...