Home Thánh Kinh

Thánh Kinh

Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm B

Anthony Đinh Minh Tiên, OP   1/ Bài đọc I: Kn 2,12.17-20 12 Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó...

Chủ Nhật 24 Thường Niên, Năm B

Chủ Nhật 24 Thường Niên, Năm B Lm. Đinh Minh Tiên, OP. 1/ Bài đọc I: Is 50,5-9a 5 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn...

Ba Điều Răn Yêu Thương Trong Kinh Thánh

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   DẪN NHẬP Chúng ta thường nói đến điều răn yêu thương và mời gọi mọi...

So Sánh Hai Biến Cố Giao Ước Trung Tâm Trong Cựu...

Học Viện Đaminh DẪN NHẬP Trong lịch sử cứu độ, chúng ta bắt gặp hai biến cố lớn nói lên tình...

Ơn Linh Hứng Kinh Thánh

Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP. Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm. Lời Thiên Chúa cũng đã thành chữ...

Xa-Tan (Satanas) – Quỷ (Diabolos, Daimonion) – Ác Thần (Ponêros) Trong...

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   DẪN NHẬP Bài viết này sẽ bàn đến các từ ngữ: Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos,...

Phương Pháp Đọc Kinh Thánh: Cấu Trúc Một Đoạn Văn

Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.   Như đã trình bày trong bài viết:  “Ba phương pháp phân tích, ba cách đặt...