Tâm Linh

Thánh Têrêsa Avila

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 377-389. Đây là nhà cải tổ vĩ đại dòng Cát...

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu: Tác phẩm – Linh đạo

Phan Tấn Thành I. Các tác phẩm của thánh nữ Têrêxa Lisieux Thánh Têrêxa không còn phải là một người xa lạ đối với các tín...

Thánh Têrêsa Lisieux

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 454-465. Tính đến nay, đây là vị tiến sĩ trẻ...

Đời Sống Thánh Hiến Với Lời Khấn

Lm. Đaminh Trần Xuân Thảo   Người ta kể một câu chuyện thiền như sau: Có một Tu sĩ trẻ kia...

Sự Sung Mãn Của Đời Sống Đan Tu Chiêm Niệm

Lm. GB. Nguyễn Hữu Thy   Khi người ta từ cuộc sống bon chen ồn ào ở chốn thị thành bước...

Thế Nào Là Linh mục Trong Dòng Đaminh?

Tác giả: Thomas P. Rausch, SJ. Chuyển ngữ: Hữu Phúc OP.     LTS: Một Linh mục Dòng Tên viết về chức Linh...

Những Khuôn Mẫu Của Đời Sống Thánh Hiến Trong Ngàn Năm...

Lm. Giancarlo Rocca   LTS: Cha Giancarlo Rocca, thuộc Dòng Thánh Phaolô (do chân phước Alberione sáng lập). Cha là chủ...

Đời Sống Thiêng Liêng

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. Bài thuyết trình tại khóa thường huấn dành cho tu sĩ phụ trách huấn luyện và phụ trách...

Tính Ngôn Sứ Hiện Nay Của Đời Sống Thánh Hiến

Lm. Antôn Bùi Kim Phong, Giáo phận Qui Nhơn   Đức Thánh Cha Phanxicô công bố và mời gọi cử hành năm...

Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu: Tác Phẩm “Linh Đạo”

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.     I. CÁC TÁC PHẨM CỦA THÁNH NỮ THÉRÈSE LISIEUX Thánh Thérèse không còn phải là...