Home Thần Học Phụng Vụ - Bí Tích

Phụng Vụ - Bí Tích

Nền Tảng Của Bí Tích Thánh Thể

Tim Gray   I. TỔNG QUAN Bí tích Thánh Thể “là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô...

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (1)

Tác giả: LUDWIG OTT   Ý NIỆM VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 1. Xác định ý niệm Thánh Thể là Bí Tích, trong...

Tình Cảm Và Thánh Thể

Tác giả: Fr. Timothy Radcliffe, O.P. Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P.   Tôi không hiểu chắc chắn lắm về ý...

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (2)

Tác giả: LUDWIG OTT *** ĐOẠN II BÍ TÍCH THÁNH THỂ   I. TÍNH BÍ TÍCH CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ BÍ TÍCH THÁNH THỂ...

Thánh Thể – Mầu Nhiệm Cứu Độ

Tác giả: JEAN-PIERRE JOSSUA Chuyển ngữ: Hữu Nghị, OP. – Bùi Thiện, OP.   Ngay từ khởi đầu, Thánh thể đã là...

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (3)

Tác giả: LUDWIG OTT *** ĐOẠN III BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ HY TẾ *** CHƯƠNG MỘT THỰC TẾ VỀ HY TẾ THÁNH LỄ ***   I. ĐẶC...

Tân Phúc Âm Hóa Và Việc Thắp Lại Điều Kinh Ngạc...

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS. (Viết theo Kathleen Beckman) Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17-4-2003, năm thứ 25 triều...

Những Điều Cần Biết Trước Trong Nghi Thức Sám Hối

Lm. Trần Công Hạnh chuyển ngữ   I. MẦU NHIỆM GIAO HÒA TRONG LỊCH SỬ CỨU ĐỘ 1. Chúa Cha đã...

Khái Lược Về Bí Tích Giao Hòa: Quyền Tha Tội Của...

Tác giả: LUDWIG OTT   QUAN NIỆM VỀ THỐNG HỐI 1. Bí Tích Thống Hối BT THỐNG HỐI (poenitentia, métanoia) là BT, trong...

Khái Lược Về Bí Tích Giao Hòa: Quyền Tha Tội Của...

Tác giả: LUDWIG OTT   ĐOẠN II QUYỀN THA TỘI CỦA HỘI THÁNH ĐƯỢC XEM NHƯ BÍ TÍCH  **** TÍNH BÍ TÍCH CỦA...