Home Thần Học Phụng Vụ - Bí Tích

Phụng Vụ - Bí Tích

PHỤNG VỤ CỦA GIÁO HỘI – P. 3

Nguyên tác: La Liturgie de L’Église của Dom Robert le Gall, Đan viện Trưởng đan viện Sainte Anne, Kergonan Chuyển ngữ: Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. -------------------   III....

PHỤNG VỤ CỦA GIÁO HỘI – P. 2

Nguyên tác: La Liturgie de L’Église của Dom Robert le Gall, Đan viện Trưởng đan viện Sainte Anne, Kergonan Chuyển ngữ: Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. ——————   II....

PHỤNG VỤ CỦA GIÁO HỘI – P. 1

Nguyên tác: La Liturgie de L’Église của Dom Robert le Gall, Đan viện Trưởng đan viện Sainte Anne, Kergonan Chuyển ngữ: Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. ------------------ LỜI...

Cánh chung và Phụng vụ

Jesús Castellano Cervera OCD Nội dung: I. Cánh-chung-luận trong thần học thời nay: 1. Những chiều kích và nền tảng của cánh-chung -luận Kitô giáo....

Bí Tích Thánh Thể Trong Đời Sống Thánh Hiến

Jos. Vinct. Ngọc Biển Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm của Giáo Hội, là trọng tâm trong...

Chuẩn Bị Cho Việc Phục Vụ Trong Thừa Tác Vụ Linh...

Tác giả: Hồng Y Joshep Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung,...

Bữa Tiệc Ly Của Chúa Diễn Ra Lúc Nào?

Vỵ Hương   LTS: Chúng ta biết rằng sau khi bị bắt tại vườn Cây Dầu, Đức Giêsu bị điệu tới...

Nền Tảng Tân Ước Của Linh Đạo Linh Mục

John R. Donahe     Mục đích của bài viết này nhằm cống hiến một vài suy tư về linh đạo linh...

Thánh Thể Theo Nhãn Quan Của Thánh Phaolô

Đình Phương, OP. Dẫn nhập Thần học đưa ra nhiều tên gọi cũng như khái niệm về Thánh Thể. Điều này...

Tổng Quan Về Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Tác giả: LUDWIG OTT I. Ý NIỆM VÀ TÍNH BÍ TÍCH CỦA BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 1. Ý...