Home Thần Học

Thần Học

Giáo Hội Được Cân Đo Bằng Lòng Thương Xót

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Hướng Về Nền Văn Hóa Thương Xót

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Đánh Giá Thần Học Về Maria Divine Mercy

Dr. Mark Miravalle Giáo sư Thần Học và Thánh mẫu Học     Sau đây là đệ trình sơ bộ những quy tắc...

Nhận Định Hiện Tượng “Sứ Điệp Từ Trời” Của “Maria Divine...

Lm. Phêrô NGUYỄN THIÊN CUNG Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin / HĐGMVN   Những “sứ điệp từ trời” được cho biết...

Những Chuyển Biến Của Thần Học Sau Công Đồng Vatican II

  Bình Hòa, OP. Sau khi rảo qua những nét chính trong phương pháp nghiên cứu thần học tín lý cũng...

Thần Học Tại Á Châu

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Trước khi vào đề chúng ta nên ghi nhận vài điểm sau đây. 1) Nói...

Nhận Định Về Phong Trào "Sứ Điệp Từ Trời"

Lm. Giuse Lâm Văn Sỹ, OP. Tiến Sĩ Thần Học Tín Lý Ùy Ban Giáo Lý Đức Tin / Hội Đồng...

Mở Ra Những Biên Cương Thần Học Á Châu

Lm. Giacôbê Vũ Thế Hanh, OP. (Theo C.S.Song, Tell us our names, story Theology from an Asian Perpective, Satprakashan 1985)   Là...

Những Con Đường Của Thần Học Tự Nhiên

Tác giả: Paul Clavier. Giáo sư triết học tại các đại học Paris, Pháp Nguyên tác: Qu’est-ce que la théologie...

Giải Phóng Và Thần Học Giải Phóng

Vũ Văn An   THẦN HỌC GIẢI PHÓNG Các vị giáo hoàng từ Đức Phaolô VI tới Đức Phanxicô đều hiểu giải...