Home Thần Học

Thần Học

Những Chuyển Biến Của Thần Học Sau Công Đồng Vatican II

Bình Hòa, OP. Sau khi rảo qua những nét chính trong phương pháp nghiên cứu thần học tín lý cũng...

Nhận Định Hiện Tượng “Sứ Điệp Từ Trời” Của “Maria Divine...

Lm. Phêrô NGUYỄN THIÊN CUNG Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin / HĐGMVN   Những “sứ điệp từ trời” được cho biết...

Thần Học Tại Á Châu

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Trước khi vào đề chúng ta nên ghi nhận vài điểm sau đây. 1) Nói...

Mở Ra Những Biên Cương Thần Học Á Châu

Lm. Giacôbê Vũ Thế Hanh, OP. (Theo C.S.Song, Tell us our names, story Theology from an Asian Perpective, Satprakashan 1985)   Là...

Nhận Định Về Phong Trào "Sứ Điệp Từ Trời"

Lm. Giuse Lâm Văn Sỹ, OP. Tiến Sĩ Thần Học Tín Lý Ùy Ban Giáo Lý Đức Tin / Hội Đồng...

Những Con Đường Của Thần Học Tự Nhiên

Tác giả: Paul Clavier. Giáo sư triết học tại các đại học Paris, Pháp Nguyên tác: Qu’est-ce que la théologie...

Giải Phóng Và Thần Học Giải Phóng

Vũ Văn An   THẦN HỌC GIẢI PHÓNG Các vị giáo hoàng từ Đức Phaolô VI tới Đức Phanxicô đều hiểu giải...

Khoa Học Và Đức Tin

Tác giả: Jean-Marie Moretti, SJ. Chuyển ngữ: Nguyễn Thế Minh     Một số ngành học hỏi trong kiến thức loài người, như:...

“Thuyết Tương Đối”: Vấn Đề Của Đức Tin Hôm Nay

Tác giả: Cardinal Joseph Aloisius Ratzinger Chuyển ngữ: Phaolô Phạm Xuân Khôi   LTS: Một trong những quan tâm lớn lao nhất...