Home Thần Học

Thần Học

Thần Học Về Các Thiên Thần

  Thần Học Về Các Thiên Thần Nt. Maria Đinh Thị Sáng OP I. Thiên thần trong Thánh Kinh A.Cựu ước B.Tân ước   II. Thiên...

Thần Học Về Diaconatus – Chương V

  CHƯƠNG V VIỆC PHỤC HỒI CHỨC DIACONATUS CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II     Trong ba văn kiện, Công đồng Vaticanô...

Thần Học Về Diaconatus – Chương VI

THỰC TRẠNG CỦA CHỨC DIACONATUS CỐ ĐỊNH HIỆN NAY     Hơn 25 năm sau Công Đồng Vaticanôô II, thực trạng của...

Việc Thanh Luyện Các Linh Hồn

  Việc Thanh Luyện Các Linh Hồn (Trích từ Phan Tấn Thành, Đời Sống Tâm Linh, Tập XIV, Hà Nội: Tôn giáo,...

Thần Học Về Diaconatus – Giới Thiệu

  ỦY BAN THẦN HỌC QUỐC TẾ DIACONATUS. SỰ TIẾN TRIỂN VÀ NHỮNG VIỄN TƯỢNG   Giới Thiệu   Đây là bản dịch một văn...

Thiên Chúa ngươi ở đâu?

  Thiên Chúa ngươi ở đâu? Vài tiền đề cho suy tư thần học về lịch sử vào đầu thế...

Thần Học Về Diaconatus – Chương II

  CHƯƠNG II DIACONATUS TRONG TÂN ƯỚC VÀ TRONG CÁC TÁC PHẨM CÁC GIÁO PHỤ   I. Diaconatus trong Tân Ước 1. Những khó...

Thần Học Về Diaconatus – Chương I

  THẦN HỌC VỀ DIACONATUS   CHƯƠNG I TỪ DIACONIA CỦA CHÚA KITÔ ĐẾN DIACONIA CỦA CÁC TÔNG ĐỒ     I.  Diaconia của Chúa Kitô...

Đức Tin Và Các Tín Biểu

  Đức Tin Và Các Tín Biểu Sự tiến triển và vai trò của các tín biểu trong các thế kỷ...

Thần Học Về Diaconatus – Nhập Đề

  THẦN HỌC VỀ DIACONATUS   NHẬP ĐỀ     Nhằm thực hiện công cuộc đổi mới Giáo Hội, Công đồng Vaticanô II đã tìm...