Home Thần Học

Thần Học

Thánh Giuse Trong Truyền Thống Hội Thánh

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   SỨ MẠNG CỦA THÁNH GIUSE TRONG CUỘC ĐỜI CHÚA KITÔ VÀ HỘI THÁNH *** *** CHƯƠNG HAI THÁNH GIUSE...

Phúc Thay Ai Có Lòng Thương Xót

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Những Suy Tư Thần Học Về Thánh Giuse

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   SỨ MẠNG CỦA THÁNH GIUSE TRONG CUỘC ĐỜI CHÚA KITÔ VÀ HỘI THÁNH *** *** CHƯƠNG BA THÁNH GIUSE...

Giáo Hội Được Cân Đo Bằng Lòng Thương Xót

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Thần Học Về Ảnh Thánh Icon

Hạnh Thông   1. Phụng tự, nghệ thuật và kỹ thuật Cộng đoàn tham dự thánh lễ là yếu tố nòng cốt...

Hướng Về Nền Văn Hóa Thương Xót

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Lòng Thương Xót: Yếu Tính Của Tin Mừng Và Chìa Khóa...

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Giáo Hội Và Nghệ Thuật: Từ Công Đồng Vatican II Đến...

Mauro Mantovani, S.D.B.     Trong Thư gửi các nghệ sĩ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết: “Nghệ thuật chân chính,...

Đức Maria: Mẹ Của Lòng Thương Xót

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Thần Học Về Diaconatus – Chương IV

  CHƯƠNG IV TÍNH BÍ TÍCH CỦA DIACONATUS TỪ THẾ KỶ XII CHO ĐẾN THẾ KỶ XX   Tính bí tích của chức...