Home Thần Học

Thần Học

Quan Điểm Của Huấn Quyền Thời Nay Về Hình Phạt

Gustavo Irrazábal (Trích Thời sự thần học số 71 (tháng 02/2016), trang 153-188) 1/ Hình phạt trong Huấn quyền của Đức thánh cha Piô XII. 2/...

Cánh chung và Phụng vụ

Jesús Castellano Cervera OCD Nội dung: I. Cánh-chung-luận trong thần học thời nay: 1. Những chiều kích và nền tảng của cánh-chung -luận Kitô giáo....

Thánh Têrêsa Avila

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 377-389. Đây là nhà cải tổ vĩ đại dòng Cát...

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu: Tác phẩm – Linh đạo

Phan Tấn Thành I. Các tác phẩm của thánh nữ Têrêxa Lisieux Thánh Têrêxa không còn phải là một người xa lạ đối với các tín...

Thánh Têrêsa Lisieux

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 454-465. Tính đến nay, đây là vị tiến sĩ trẻ...

Nhân Phẩm và Nhân Quyền

Bình Hòa Trải qua lịch sử tư tưởng nhân loại, đã có nhiều quan điểm khác nhau về nhân phẩm (phẩm giá con người). Dù...

Chứng tá và Tử đạo

Từ chứng tá đến tử đạo – Từ tử đạo đến chứng tá Phan Tấn Thành I. Từ chứng tá đến tử đạo A) Sự tiến triển...

Thần Học Về Con Người

  Phan Tấn Thành  I. Kinh thánh: A. Con người được Thiên Chúa tạo dựng. B. Con người sa ngã và được cứu rỗi. C. Cấu...

Lòng Thương Xót: Những Chủ Trương Xấp Xỉ

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Thần Học Căn Bản: Lịch Sử Và Chiều Hướng

Bình Hòa, OP.   A - NGUỐN GỐC CỦA THẦN HỌC CĂN BẢN Thần học căn bản thoát thai từ môn hộ...