Home Thần Học

Thần Học

Chứng tá và Tử đạo

Từ chứng tá đến tử đạo – Từ tử đạo đến chứng tá Phan Tấn Thành I. Từ chứng tá đến tử đạo A) Sự tiến triển...

Truyền Thông Kitô Giáo Trong Việc Quảng Bá Và Thực Hành...

      Thuyết trình viên: Lm. Phêrô Tạ Anh Vũ 1. Những Khái Niệm Cơ Bản 1.1 Truyền Thông Để giải quyết một vấn đề chúng ta trước hết...

Hôn Nhân Theo Quan Điểm Của Thánh Gioan Kim Khẩu

Phêrô Trịnh Minh Phú OP. Dẫn nhập Trong bức tranh toàn cảnh về đời sống con người, hôn nhân nổi lên như một vấn đề quan...

Đánh Giá Thần Học Về Maria Divine Mercy

Dr. Mark Miravalle Giáo sư Thần Học và Thánh mẫu Học Sau đây là đệ trình sơ bộ những quy tắc...

Nhận Định Hiện Tượng “Sứ Điệp Từ Trời” Của “Maria Divine...

Lm. Phêrô NGUYỄN THIÊN CUNG Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin / HĐGMVN   Những “sứ điệp từ trời” được cho biết...

Những Chuyển Biến Của Thần Học Sau Công Đồng Vatican II

Bình Hòa, OP. Sau khi rảo qua những nét chính trong phương pháp nghiên cứu thần học tín lý cũng...

Thần Học Tại Á Châu

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Trước khi vào đề chúng ta nên ghi nhận vài điểm sau đây. 1) Nói...

Mở Ra Những Biên Cương Thần Học Á Châu

Lm. Giacôbê Vũ Thế Hanh, OP. (Theo C.S.Song, Tell us our names, story Theology from an Asian Perpective, Satprakashan 1985)   Là...

Nhận Định Về Phong Trào "Sứ Điệp Từ Trời"

Lm. Giuse Lâm Văn Sỹ, OP. Tiến Sĩ Thần Học Tín Lý Ùy Ban Giáo Lý Đức Tin / Hội Đồng...

Những Con Đường Của Thần Học Tự Nhiên

Tác giả: Paul Clavier. Giáo sư triết học tại các đại học Paris, Pháp Nguyên tác: Qu’est-ce que la théologie...