Home Thần Học

Thần Học

PHỤNG VỤ CỦA GIÁO HỘI – P. 3

Nguyên tác: La Liturgie de L’Église của Dom Robert le Gall, Đan viện Trưởng đan viện Sainte Anne, Kergonan Chuyển ngữ: Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. -------------------   III....

Nhân luận thần học – Con Người Với Thiên Chúa –...

Dẫn nhập Mục I Mục II. Sự tạo dựng con người Khi định nghĩa con người là hình ảnh Thiên Chúa, Kinh thánh mặc nhiên móc nối...

Nhân luận thần học – Con Người Với Thiên Chúa –...

  Dẫn nhập   Mục I. Con người là hình ảnh Thiên Chúa Con người là gì? Chúng ta đã biết rằng lịch sử triết học đã đưa...

PHỤNG VỤ CỦA GIÁO HỘI – P. 2

Nguyên tác: La Liturgie de L’Église của Dom Robert le Gall, Đan viện Trưởng đan viện Sainte Anne, Kergonan Chuyển ngữ: Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. ——————   II....

Nhân luận thần học – Con Người Với Thiên Chúa –...

Dẫn Nhập   Mục I. Con người là hình ảnh Thiên Chúa  389 I. Văn bản Kinh Thánh 390 II. Truyền thống 393 III. Thần học hiện đại 396 Mục...

PHỤNG VỤ CỦA GIÁO HỘI – P. 1

Nguyên tác: La Liturgie de L’Église của Dom Robert le Gall, Đan viện Trưởng đan viện Sainte Anne, Kergonan Chuyển ngữ: Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. ------------------ LỜI...

Tôn giáo và Khoa học – Vài ghi nhận về lối...

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY NHÌN TỪ CÁCH TIẾP CẬN ĐÔNG Á Đại Học Khoa Học Nhân Văn...

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lịch sử và thần...

Phan Tấn Thành Nội dung Dẫn nhập Ý nghĩa từ ngữ: Immaculata conceptio I. Auditus fidei Lịch sử sự tiến triển đạo lý. Bốn chặng: A) Fides implicita: cho đến...

Những bài huấn giáo của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II...

Gioan Phaolô II Những bài huấn giáo về  Đức Maria vô nhiễm nguyên tội  ------------------------   I. ĐỨC MARIA HOÀN TOÀN THÁNH THIỆN 1.- Nơi Đức Maria, “đầy ân...

Biến Cố Quang Lâm

Phan Tấn Thành Trích « Niềm Hy vọng hồng phúc » (Đời sống tâm linh XIV) trang 198-222. Trong đầu óc của nhiều tín hữu, ý tưởng “quang...