Home Thần Học

Thần Học

Cánh chung và Phụng vụ

Jesús Castellano Cervera OCD Nội dung: I. Cánh-chung-luận trong thần học thời nay: 1. Những chiều kích và nền tảng của cánh-chung -luận Kitô giáo....

Chứng tá và Tử đạo

Từ chứng tá đến tử đạo – Từ tử đạo đến chứng tá Phan Tấn Thành I. Từ chứng tá đến tử đạo A) Sự tiến triển...

Thần Học Về Con Người

  Phan Tấn Thành  I. Kinh thánh: A. Con người được Thiên Chúa tạo dựng. B. Con người sa ngã và được cứu rỗi. C. Cấu...

Lòng Thương Xót: Những Chủ Trương Xấp Xỉ

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Thần Học Căn Bản: Lịch Sử Và Chiều Hướng

Bình Hòa, OP.   A - NGUỐN GỐC CỦA THẦN HỌC CĂN BẢN Thần học căn bản thoát thai từ môn hộ...

Sứ Điệp Lòng Thương Xót Của Cựu Ước

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Thần Học Là Gì?

Tam Chung, OP.   Điểm khởi hành của Thần học là đức tin của Giáo hội. Thế mà trong đức tin ấy...

Sứ Điệp Của Chúa Giêsu Về Lòng Thương Xót Của Thiên...

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Sứ Mạng Của Thánh Giuse Trong Cuộc Đời Chúa Kitô Và...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   SỨ MẠNG CỦA THÁNH GIUSE TRONG CUỘC ĐỜI CHÚA KITÔ VÀ HỘI THÁNH *** *** NHẬP ĐỀ   Có nhiều...

Những Suy Nghĩ Về Lòng Thương Xót Của "Hệ Thống"

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...