Home Tài Liệu

Tài Liệu

Thánh Tôma Aquinô Và Ơn Linh Hứng Thánh Kinh

Tác giả : Lm. Pierre Benoit, OP. Chuyển ngữ : Lm. Vinh sơn Phạm Xuân Hưng, OP.   Trong bài viết ngắn...

Kitô Luận Theo Thánh Thomas D”Aquin

Khoa Kin   ĐẶT VẤN ĐỀ Thánh Gioan đã chép trong Tin Mừng rằng: “Ngôi Lời đã trở thành người phàm”. Điều...

Tính Thời Sự Của Học Thuyết Thánh Tôma Aquinô

Diễn văn của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tại Đại Học Giáo Hoàng Angelicum, Roma. trích trong: L"Actualité de...

Quan Niệm Về Thần Học Luân Lý Theo Thánh Tôma Aquinô

Kim Thao, OP.   Một vấn đề nóng bỏng của thần học luân lý sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II được nhắc...

Những Nguyên Tắc Nền Tảng Của Nền Nhân Học Chính Trị...

Giuse Nguyễn Hữu Nghị, OP.   Dẫn nhập Khi nghiên cứu vấn đề chính trị trong tư tưởng tôn sư Tô-ma, chúng...

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Xin Cho Ý Cha...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. NĂM ĐỨC TIN THEO THÁNH TÔMA - Bài 20 ĐỀ TÀI: KINH LẠY CHA "XIN CHO...

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Xin Cha Cho Chúng...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   NĂM ĐỨC TIN THEO THÁNH TÔMA - Bài 21 ĐỀ TÀI: KINH LẠY CHA "XIN...

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Tôi Tin Các Thánh...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   NĂM ĐỨC TIN THEO THÁNH TÔMA - Bài 13 ĐỀ TÀI: TÔI TIN CÁC...

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Xin Tha Nợ Chúng...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   NĂM ĐỨC TIN THEO THÁNH TÔMA - Bài 22 ĐỀ TÀI: KINH LẠY CHA  "XIN...

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Tôi Tin Xác Loài...

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   NĂM ĐỨC TIN THEO THÁNH TÔMA - Bài 14 ĐỀ TÀI: TÔI TIN XÁC...