Home Tài Liệu Học Thuyết Tôma

Học Thuyết Tôma

Vấn Nạn Về Sự Hiện Hữu Của Thiên Chúa Trong Summa...

Đaminh Đỗ Hùng Dinh S.J. I. DẪN NHẬP Khoa học mỗi ngày một tiến bộ và đã có thời người ta...

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Quá Khứ Và Theo...

Bình Hòa, OP.     Tân Ước đã cho chúng ta vài dữ kiện về mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa. Đức...

Dẫn Nhập Vắn Tắt Thần Học Thánh Thomas d’Aquin

Tác giả: Herbert McCabe, O.P. Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Tất Tung, O.P.   I. VỀ MẠC KHẢI Một người bạn của tôi...

Quan Niệm Về Tạo Thành Mới Theo Cách Lý Giải Của...

Lm. Giuse Lâm Văn Sỹ, OP.     Khi nói về hiệu quả của ơn cứu chuộc xét như được thể hiện...

Tình Thầy Trò Theo Thánh Tôma Aquinô

Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Nói đến tình thầy trò của thánh Tôma, chúng ta nghĩ ngay đến mối tình...

Sự Tiến Triển Trong Suy Tư Thần Học Của Thánh Toma...

Tác giả: Lm. Pierre-Marie GY, OP. Chuyển ngữ: Lm. Giuse Lâm Văn Sỹ, OP.     Thấm thoát cũng đã 40 năm kể...

Cái Gai Của Thánh Tôma Aquinô

Tác giả: Charles E. Bouchard, OP. Chuyển ngữ: Học Viện Đaminh     Suy tư dành tặng anh em Đaminh Tỉnh Dòng Thánh...

Quan Điểm Của Tôma Về Luật Tự Nhiên Và Nhân Luật

 Giuse Nguyễn Đức Huân, OP. tổng hợp     1. Khái quát chung về luật theo Tôma 1.1. Khái niệm và các đặc...

Thiên Chúa – Căn Nguyên Đệ Nhất Của Các Thụ Tạo

  LUẬN GIẢI THẦN HỌCThiên Chúa - Căn Nguyên Đệ Nhất Của Các Thụ TạoST Ia, q. 44, a.1-4   Môn Sinh...

Thánh Tôma Với Lễ Mình Thánh Chúa

  Thánh Tôma Với Lễ Mình Thánh Chúa Thời sự Thần học - Số 39, tháng 03/2005, tr. 16-24 Phan Tấn Thành   Truyền...