Home Giáo Hội

Giáo Hội

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Nâng Cao Và Phúc Âm...

Lm. Mai Đức Vinh Trong thời các thánh tử đạo, dân tộc Việt Nam đã có một nền văn...

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Sống Gương Mẫu Bốn Đức...

Lm. Mai Đức Vinh   Nói về ‘tính tình của dân tộc Việt Nam’ là đề cập đến một vấn đề...

Tinh Thần Liên Đới Của Người Công Giáo Trong Thời Bách...

Lm. Mai Đức Vinh và Vinhsơn Đoàn Quốc Khánh   Trước khi là người công giáo các vị tử đạo đã...

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Không Làm Chính Trị, Chỉ...

Phó tế  Phạm Bá Nha   Giữa thế kỷ XVI, từ 1533, các linh mục dòng Tên, dòng Đa Minh và...

Đức Anh Dũng Của Người Tử Đạo

Lm. Mai Đức Vinh & Giuse Nguyễn Xuân Tuệ     Mở đầu bài giới thiệu cuốn ‘Máu Tử Đạo trên Đất...