Lịch Sử

Nguồn Gốc Kitô Giáo: Khung Cảnh Tôn Giáo Và Xã Hội...

VỀ NGUỒN (LỊCH SỬ KITÔ GIÁO) Lm. Giuse Phan Tấn Thành, O.P. *** *** LỜI NÓI ĐẦU   Về Nguồn (hay “Trở về nguồn”) là một...

Martin Lutero Trong Sử Học Công Giáo Và Trong Giáo Hội...

  MARTIN LUTERO TRONG SỬ HỌC CÔNG GIÁO VÀ TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HIỆN NAY   Tác giả: Antonio Rehbein Pesce  Chuyển...

Giáo Hội Chính Thống Nga Trải Qua Lịch Sử

  Giáo Hội Chính Thống Nga Trải Qua Lịch Sử Phan Tấn Thành Nhập đề: Phân chia các giai đoạn  1. Thời lập...

Người Nữ Công Giáo Việt Nam Thời Cấm Đạo

Tạ Thanh Minh - Khánh   Sự hiểu biết của tôi về chuyên đề nầy rất giới hạn, lại nữa cũng...

Đức Trung Tín Của Các Đấng Tử Đạo Tại Việt Nam

Lm. Mai Đức Vinh và Vinhsơn Vs. Đoàn Quốc Khánh   Một trong những phương sách tiêu diệt đạo Gia-Tô của...

Những Người Nữ Anh Hùng Trong Thời Cấm Đạo

Phó tế Phạm Bá Nha   Trong 300 năm bắt đạo, tổng kết là hơn 100. 000 nạn nhân chết vì...

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Nâng Cao Và Phúc Âm...

Lm. Mai Đức Vinh Trong thời các thánh tử đạo, dân tộc Việt Nam đã có một nền văn...

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Sống Gương Mẫu Bốn Đức...

Lm. Mai Đức Vinh   Nói về ‘tính tình của dân tộc Việt Nam’ là đề cập đến một vấn đề...

Tinh Thần Liên Đới Của Người Công Giáo Trong Thời Bách...

Lm. Mai Đức Vinh và Vinhsơn Đoàn Quốc Khánh   Trước khi là người công giáo các vị tử đạo đã...

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Không Làm Chính Trị, Chỉ...

Phó tế  Phạm Bá Nha   Giữa thế kỷ XVI, từ 1533, các linh mục dòng Tên, dòng Đa Minh và...