Lịch Sử

Những Người Nữ Anh Hùng Trong Thời Cấm Đạo

Phó tế Phạm Bá Nha   Trong 300 năm bắt đạo, tổng kết là hơn 100. 000 nạn nhân chết vì...

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Nâng Cao Và Phúc Âm...

Lm. Mai Đức Vinh Trong thời các thánh tử đạo, dân tộc Việt Nam đã có một nền văn...

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Sống Gương Mẫu Bốn Đức...

Lm. Mai Đức Vinh   Nói về ‘tính tình của dân tộc Việt Nam’ là đề cập đến một vấn đề...

Tinh Thần Liên Đới Của Người Công Giáo Trong Thời Bách...

Lm. Mai Đức Vinh và Vinhsơn Đoàn Quốc Khánh   Trước khi là người công giáo các vị tử đạo đã...

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Không Làm Chính Trị, Chỉ...

Phó tế  Phạm Bá Nha   Giữa thế kỷ XVI, từ 1533, các linh mục dòng Tên, dòng Đa Minh và...

Đức Anh Dũng Của Người Tử Đạo

Lm. Mai Đức Vinh & Giuse Nguyễn Xuân Tuệ     Mở đầu bài giới thiệu cuốn ‘Máu Tử Đạo trên Đất...

Ba Cuộc Hội Nhập Văn Hóa Thất Bại Trong Lịch Sử

Trích dịch từ Ayward Shorter Matteo Ricci và Lễ phép nước Ngô Matteo Ricci sống và chết trước khi Bộ...

Nguồn Gốc Kitô Giáo: Nguồn Sử Liệu Về Cuộc Đời Đức...

VỀ NGUỒN (LỊCH SỬ KITÔ GIÁO) Lm. Giuse Phan Tấn Thành, O.P. *** ***  PHẦN I: NGUỒN GỐC KITÔ GIÁO *** Chương I: Khung cảnh tôn...

Nhận Định Lại Về Huyền Thoại "Đêm Trường Trung Cổ"

Vũ Văn An Trung Cổ là thời bị hiểu lầm nhiều nhất, tận cho tới ngày nay. Một sự tổng...

Nguồn Gốc Kitô Giáo: Sứ Vụ Của Đức Giêsu

VỀ NGUỒN (LỊCH SỬ KITÔ GIÁO) Lm. Giuse Phan Tấn Thành, O.P. *** ***  PHẦN I: NGUỒN GỐC KITÔ GIÁO *** Chương I: Khung cảnh tôn...