Giáo Phụ

Giáo Phụ Học – (Thần Học Của Các Giáo Phụ)

GIÁO PHỤ HỌC - PATER ECCLESIAE (THẦN HỌC CỦA CÁC GIÁO PHỤ) Lm. Antôn Trần Minh Hiển, Giáo sư ĐẠI CHỦNG...

Khái Quát Về Các Giáo Phụ Và Tiến sĩ Hội Thánh

Lm. Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn   A - CÁC GIÁO PHỤ (Church Fathers) Danh  xưng  này được dùng để chỉ các...

Văn Chương Của Các “Tông Phụ”: Thánh Clément I Giáo Hoàng...

GIÁO PHỤ HỌC - PATER ECCLESIAE (THẦN HỌC CỦA CÁC GIÁO PHỤ) Lm. Antôn Trần Minh Hiển, Giáo sư ĐẠI CHỦNG...

Văn Chương Của Các “Tông Phụ”: Thánh Ignace Giám Mục Antioche...

GIÁO PHỤ HỌC - PATER ECCLESIAE (THẦN HỌC CỦA CÁC GIÁO PHỤ) Lm. Antôn Trần Minh Hiển, Giáo sư ĐẠI CHỦNG...