Giáo Phụ

Văn Chương Của Các “Tông Phụ”: Thánh Clément I Giáo Hoàng...

GIÁO PHỤ HỌC - PATER ECCLESIAE (THẦN HỌC CỦA CÁC GIÁO PHỤ) Lm. Antôn Trần Minh Hiển, Giáo sư ĐẠI CHỦNG...

Văn Chương Của Các “Tông Phụ”: Thánh Ignace Giám Mục Antioche...

GIÁO PHỤ HỌC - PATER ECCLESIAE (THẦN HỌC CỦA CÁC GIÁO PHỤ) Lm. Antôn Trần Minh Hiển, Giáo sư ĐẠI CHỦNG...