Home Giáo Hội

Giáo Hội

Thánh Ambrôsiô

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 84-92.   Đây là vị giám mục vĩ đại nhất của vùng...

Thánh Gioan Đamascô

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 377-389.   Đây là nhân vật đại diện cuối cùng cho Byzantine,...

THỰC TẬP “TỪ BI” TRONG ĐẠO PHẬT

THỰC TẬP “TỪ BI” TRONG ĐẠO PHẬT Đạt-lai Lạt-ma XIV (Thời sự thần học số 71 (tháng 02/2016), trang 189-214) I. Khái niệm thuật ngữ II. Lòng...

Tử Đạo Thư

Tử-đạo-thư trong tiếng Việt được dịch sát từ danh từ Martyrologium trong tiếng Latinh (được chuyển dịch sang tiếng Anh là martyrology, tiếng Pháp...

Thánh Lêô Cả

  Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 189-197. Trong lịch sử Giáo hội, đây là vị giáo...

CÔNG ĐỒNG VATICAN II: SỰ THÁNH THIỆN KITÔ HỮU – THÀNH...

Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B. Rất có thể khi nói về Vatican II, chúng ta sẽ nói nhiều đến những nét nổi bật như...

GIÁO HỘI THÁNH THIỆN VÀ VẤN ĐỀ TỘI LỖI CỦA CÁC...

Nguyễn Hữu Nghị, OP. Jacques Maritain là một trong số các triết gia lớn của Giáo Hội Công giáo thế kỷ XX. Với tư...

GIÁO HỘI HỌC TRẢI QUA LỊCH SỬ

                                                Eloy Bueno de la Fuente Tác giả trình bày những nét tiến triển của Giáo-hội-học từ thời các giáo phụ đến nay, trải qua...

Các Thượng Hội Đồng Giám mục

(Bài liên quan đến Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ Trích Thời sự Thần học, số 54 (tháng 11/2011) trang 65-95)   Sau công đồng...

Thánh Gioan Kim Khẩu

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 93-111. Đây là nhà giảng thuyết lẫy lừng xuất thân...