Thánh Anselmô

Thánh Anselmô là nhân vật xuất chúng thời Trung cổ, được mệnh danh là vị “Tiến Sĩ Huy Hoàng”, có những đóng góp lớn lao về việc phát triển các tư tưởng thần học quan trọng thời Trung cổ. Ngài nhấn mạnh đến vai trò của đức tin trong việc tìm kiếm sự hiểu biết.

 

 

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Catechesis.Net