Thánh Linh Trong Tông Đồ Công Vụ

Sau khi được tôn vinh trong cuộc tử nạn và phục sinh, trước khi về trời, Chúa Ki-tô đã căn dặn các Tông Đồ đừng rời xa Je-ru-sa-lem, trước khi đón nhận Thánh Linh, là ân sủng tuyệt vời Chúa Cha đã hứa ban.

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Đức Maria thật sự là hình ảnh chính yếu trong đời sống đức tin của chúng ta. Thật vậy, ...
Sau khi được tôn vinh trong cuộc tử nạn và phục sinh, trước khi về trời, Chúa Ki-tô đã ...

vwegweg   {youtube}dYE14czW4Og|670|450{/youtube}
cvafee     {youtube}TVtANzTM0Lg|670|450{/youtube}
vwefwe   {youtube}0JU825ROkNM|670|450{/youtube}
vfwefwe   {youtube}1FMbG_y84kw|670|450{/youtube}
cvasdfe   {youtube}9-TmYtM4toQ|670|450{/youtube}
vswgfaswegf   {youtube}XgD7mbtCppg|670|450{/youtube}
bvdsagfsa   {youtube}sDVxTNvuIkQ|670|450{/youtube}
“Xét theo phẩm giá, mọi người, vì là những nhân vị nghĩa ...

Catechesis.Net

Flash images