Triết Học Các Tôn Giáo

Trong thế kỷ XX, triết học tôn giáo (viết tắt THTG) đã chia sẻ cùng một số phận với nhiều ngành sử học tôn giáo, đó là phân rẽ về phương pháp và nội dung, từ đó dẫn đến tình trạng là “ngày nay không còn một sự thống nhất về đề tài, vấn đề, phương pháp và kết quả”.

 

 

 

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Catechesis.Net