Tìm Kiếm Một Nền Đạo Đức Phổ Quát: Một Nhãn Quan Mới Về Luật Tự Nhiên - phần ...

Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, là nguồn tự do và siêu việt của tất cả các hữu thể khác. Từ nơi Người, chúng nhận lấy, một cách “có chừng mực, đã tính toán và cân nhắc” (Kn 11, 9), một hiện hữu theo bản tính; bản tính đó xác định chúng. Vì vậy, các thụ tạo là sự hiển dung của Đấng khôn ngoan sáng tạo, của Logos khởi nguyên; nơi các thụ tạo, Logos bày tỏ và biểu lộ ...

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block

vwegweg   {youtube}dYE14czW4Og|670|450{/youtube}
cvafee     {youtube}TVtANzTM0Lg|670|450{/youtube}
vwefwe   {youtube}0JU825ROkNM|670|450{/youtube}
vfwefwe   {youtube}1FMbG_y84kw|670|450{/youtube}
cvasdfe   {youtube}9-TmYtM4toQ|670|450{/youtube}
vswgfaswegf   {youtube}XgD7mbtCppg|670|450{/youtube}
bvdsagfsa   {youtube}sDVxTNvuIkQ|670|450{/youtube}
“Xét theo phẩm giá, mọi người, vì là những nhân vị nghĩa ...

Catechesis.Net

Flash images