Tìm Kiếm Một Nền Đạo Đức Phổ Quát: Một Nhãn Quan Mới Về Luật Tự Nhiên – Phần II

Sự trình bày về luật tự nhiên của thánh Tôma Aquinô có một ý nghĩa đặc biệt. Ngài đã nối kết luật tự nhiên với một nền luân lý tôn trọng phẩm giá con người và nhìn nhận khả năng của con người trong việc phân định.

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Truyền thống “giải thích học” có lịch sử bắt nguồn từ triết học Hy Lạp cổ đại. Ở thời Trung Cổ và Phục Hưng, “giải ...
Maria sinh con đầu lòng. Bà bọc con trong tã và đặt con trong máng cỏ” (Lc 2,7). Đó là hoàn cảnh chào đời và đầu đời ...

“Lương tâm ngay thẳng càng thắng thế thì những cá nhân ...
“Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em ...
Hiện nay, hạn từ “lương tâm” được hiểu đa dạng, diễn tả nhiều thực tại ...
Trong tiếng Do Thái không có hạn từ “lương tâm” cũng ...
“Luật pháp của loài người chỉ là luật khi phù hợp với lẽ phải; ...
Trong lãnh vực luân lý, không thể bỏ qua việc tìm hiểu đề ...
“Bởi vì lý trí con người, nói một cách tuyệt đối, với khả năng và ánh sáng tự nhiên, có thể tiếp ...
“Luật tự nhiên bày tỏ cảm thức luân lý nền tảng, nhờ đó con người dùng lý trí mà nhận định điều tốt ...

Catechesis.Net

Flash images